Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy terminowej

Autor: Izabela Nowacka
Data: 03-03-2016 r.

Od 22 lutego 2016 r. w związku z zastosowaniem do umów na czas określony okresów wypowiedzenia takich jak przy umowach bezterminowych, istnieje możliwość skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy okresowej, jeżeli jego przyczyną jest ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. Odbywa się to za odszkodowaniem należnym za skrócony okres wypowiedzenia.

Obecnie okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Skrócenie przysługującego pracownikowi okresu wypowiedzenia jest wyłącznie decyzją pracodawcy, niezależną od woli pracownika. Pracodawca samodzielnie decyduje również o tym, o ile skrócić okres wypowiedzenia – maksymalnie jest to 2 miesiące.

W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia (art. 361 § 1 k.p.). Wcześniej skrócenie okresu wypowiedzenia z powyższych przyczyn dotyczyło tylko umów o pracę na czas nieokreślonych, gdyż tylko dla tych umów był przewidziany okres trzymiesięczny.

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38669 )
Array ( [docId] => 38669 )