Osobie przechodzącej na rentę socjalną nie wypłaca się odprawy

Autor: Izabela Nowacka
Data: 19-09-2014 r.

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Odprawa rentowa wynikająca z art. 921 § 1 kodeksu pracy nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do renty socjalnej.

W przepisach prawa zostało przewidzianych kilka rodzajów rent:

  • z tytułu niezdolności do pracy,

  • szkoleniowa,

  • rodzinna,

  • socjalna.

W kontekście wypłaty odprawy rentowej Kodeks pracy wymienia w tym przypadku rentę z tytułu niezdolności do pracy, a nie rentę socjalną czy rodzinną. Renta z tytułu niezdolności do pracy jest uregulowana w przepisach ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.). Natomiast renta socjalna ma odrębną podstawę prawną i jest określona w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 982).

Nie można więc utożsamiać renty socjalnej z rentą z tytułu niezdolności do pracy. Wynika to choćby stąd, że renta socjalna nie przysługuje osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy (art. 7 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej). Gdyby odprawa rentowa miała przysługiwać również w razie nabycia uprawnień do renty socjalnej to ustawodawca wymieniłby ją obok renty z tytułu niezdolności pracy, ewentualnie użył określenia „renta” bez konkretyzowania świadczenia.

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35738 )
Array ( [docId] => 35738 )