Kto odpowiada za prowadzenie rachunkowości w firmie

Data: 27-11-2012 r.

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, np. określenie miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych czy określenie metody prowadzenia ksiąg pomocniczych. W praktyce pojawia się szereg wątpliwości, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości w zakresie rachunkowości.

To kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą.

Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Za niewykonanie obowiązków grożą sankcje. Karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat dwóch podlega osoba, która dopuszcza się:

  • nieprowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenia ich wbrew przepisom uor,
  • podawania w nich nierzetelnych danych,
  • niesporządzenia sprawozdania finansowego,
  • sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy,
  • zawarcia w nim nierzetelnych danych.

 

Obowiązki należące do kierownika jednostki

Obowiązki kierownika

Podstawa prawna (uor)

Dokonanie wyboru przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości

art. 10 ust. 2

Ustalenie zdolności jednostki do kontynuacji
działalności

art. 5 ust. 2

Określenie miejsca prowadzenia ksiąg
rachunkowych

art. 11 ust. 4

Określenie metody prowadzenia ksiąg
pomocniczych

art. 17 ust. 2

Ochrona danych księgowych

rozdział 8

Wybranie wariantu rachunku zysków i strat

art. 47 ust. 4

Wybranie metody sporządzania rachunku
przepływów pieniężnych

art. 48b ust. 1

Sporządzenie sprawozdania z działalności

art. 49

Zapewnienie terminowego sporządzenia
sprawozdania finansowego

art. 52

Zawarcie umowy o badanie sprawozdania
finansowego

art. 66 ust. 5

Złożenie sprawozdania w rejestrze sądowym
i do publikacji

art. 69 i art. 70

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1 pkt 6, art. 4 ust. 5, art. 4a, art. 77 i art. 79 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) – uor.

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32652 )
Array ( [docId] => 32652 )