Zasady rozliczania podróży służbowych w 2013 r.

Data: 23-10-2012 r.

Od 1 stycznia 2013 r. mają obowiązywać nowe zasady rozliczania podróży służbowych. Tak wynika z projektu projekcie rozporządzenia w sprawie należności z tytułu służbowych podróży krajowych i zagranicznych przygotowanego przez resort pracy.

Najważniejsze zmiany przewidziane na 2013 r. to:

  • podwyższenie stawek diet z tytułu podróży służbowych na terenie kraju,
  • urealnienie limitów noclegowych w przypadku podróży zagranicznych,
  • uregulowanie kwestii dotyczących zwrotu przez pracodawcę kosztów leczenia pracownika za granicą oraz
  • uregulowanie sposobu ustalania diety i innych wydatków w przypadku gdy podróż zagraniczna jest związana z przemieszczaniem się pracownika na obszarze kraju.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że z tytułu podroży służbowej krajowej pracownik będzie miał prawo do zwrotu kosztów:

  • przejazdów,
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  • noclegów,
  • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Środek transportu, jakim będzie się przemieszczał pracownik podczas podróży służbowej, określi pracodawca. Zwrot kosztów podróży służbowej będzie musiał być udokumentowany biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz z określeniem ulgi posiadanej przez pracownika na korzystanie z danego środka transportu.

Pracownik za zgodą pracodawcy będzie mógł korzystać czasie podróży służbowej z samochodu osobowego, motocyklu lub motoroweru, który nie jest własnością pracodawcy. W takim przypadku będzie miał prawo do zwrotu kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym.

 

Inne niezbędne wydatki, jakie poniesie pracownik podczas podróży służbowej będą musiały być także udokumentowane.

Rozliczenie kosztów podroży służbowej krajowej i zagranicznej będzie musiało się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia tej podróży, tak jak ma to miejsce do 31 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna:

projekt rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (projekt z 31 lipca 2012 r.).

Autor: Aneta Mościcka – prawnik

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32647 )
Array ( [docId] => 32647 )