Od 1 stycznia 2013 r. rosną kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia

Data: 10-12-2012 r.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2013 r. oznacza podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń.

Wolna od potrąceń jest kwota o wartości:

  1. 75% minimalnego wynagrodzenia netto – w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  2. 90% minimalnego wynagrodzenia netto – w przypadku potrąceń kar pieniężnych,
  3. 80% minimalnego wynagrodzenia netto – przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca.

Kwoty wolne od potrąceń w 2012 r. i w 2013 r.

Rodzaj potrącenia

Wysokość kwoty wolnej

2012 r.

2013 r.

potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącanie należności na rzecz pracodawcy

1.111,86 zł

1.181,38 zł

Wzrost: 1.111,86 zł – 1.032,34 zł = 79,52 zł

potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

1.111,86 zł × 75% = 833,90 zł

1.181,38 zł × 75% = 886,04 zł

Wzrost: 886,04 zł – 833,90 zł = 52,14 zł

potrącanie kar pieniężnych

1.111,86 zł × 90% = 1.000,67 zł

1.181,38 zł × 90% = 1.063,24 zł

Wzrost: 1.063,24 zł – 1.000,67 zł = 62,57 zł

potrącenia dobrowolne na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

1.111,86 zł × 80% = 889,49 zł

1.181,38 zł × 80% = 945,10 zł

Wzrost: 945,10 zł – 889,49 zł = 55,61 zł

 

Kwoty te obowiązują pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, którym przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek (ulga podatkowa). Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota ta jest proporcjonalnie zmniejszana.

Wartość podstawowa kwoty wolnej od potrąceń dla całego etatu i jego części w 2013 r.

Wymiar etatu

Podstawowe koszty uzyskania przychodu

(111,25)
i ulga podatkowa

(46,33)

Podwyższone koszty uzyskania przychodu

(139,06)
i ulga podatkowa

(46,33)

Podstawowe koszty uzyskania przychodu

(111,25)
bez ulgi podatkowej

Podwyższone koszty uzyskania przychodu

(139,06)
bez ulgi podatkowej

Pełny wymiar etatu

1.181,38 zł

1.186,38 zł

1.135,38 zł

1.139,38 zł

3/4

902,29 zł

907,29 zł

856,29 zł

861,29 zł

1/2

624,19 zł

637,47 zł

577,19 zł

582,19 zł

1/3

443,72 zł

448,76 zł

391,79 zł

396,79 zł

1/4

345,16 zł

345,16 zł

299,10 zł

304,10 zł

Podstawa prawna

  • Art. 87, art. 91 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. poz. 1126).

Autor: Teresa Goździewicz, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32681 )
Array ( [docId] => 32681 )

Array ( [docId] => 32681 )