Abolicja składkowa przegłosowana przez Sejm

Kategoria: Składki ZUS
Data: 09-11-2012 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą miały umorzone zaległe płatności wobec ZUS. I to aż z 11 lat. Chodzi o niezapłacone składki ZUS na własne ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Sejm niemal jednomyślnie przyjął w piątek ustawę, dającą możliwość umorzenia nieopłaconych składek na ZUS osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Abolicja ma dotyczyć okresu od stycznia 1999 do lutego 2009 r.

To jednak nie wszystko. Abolicja obejmie również odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, opłaty dodatkowe oraz naliczone koszty egzekucyjne. Umorzenia nie będą traktowane jako przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie ma dotyczyć także spadkobierców.

Abolicja jest potrzebna zarówno przedsiębiorcom, jak i budżetowi państwa

Zdaniem wnioskodawców (w tym przypadku posłów) ustawa ma przede wszystkim zniwelować bariery finansowe dla małych i średnich przedsiębiorców na rynku. Jednak chodzi nie tylko o pomoc dla przedsiębiorców.

Ustawa pozwoli uzyskać większe wpływy do budżetu państwa, ponieważ wiele firm spośród 400 tys. przedsiębiorców, których ta sprawa dotyczy, przestało płacić zarówno składki ZUS, jak i podatki. Chodzi o firmy, które zawieszały swoją działalność i otrzymywały zapewnienie, że po zawieszeniu firmy nie muszą płacić składek. Urzędy po niedługim czasie zaczęły jednak ścigać dłużników, strasząc odsetkami i karami. Wiele firm przeszło do szarej strefy, ponieważ nie było ich stać na zapłacenie tych należności.

Przy abolicji osoby prowadzące działalność gospodarczą mają zostać podzielone na dwie grupy

Pierwsza grupa – to osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej do 1 września 2012 r. Ci przedsiębiorcy nie podlegają ustawie o pomocy publicznej, dlatego też zostaną objęci abolicją w momencie wejścia w życie ustawy.Druga grupa – to osoby, które nadal prowadzą działalność gospodarczą. Dlatego też muszą poczekać na notyfikację ustawy przez Komisję Europejską.

Źródło:

Poselski projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (druk nr 382).

Autor: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32721 )
Array ( [docId] => 32721 )