Aby odzyskać nadpłatę składek, trzeba złożyć wniosek

Kategoria: Składki ZUS
Data: 23-02-2014 r.

Jeżeli za dany miesiąc płatnik opłaci składki na ubezpieczenia w wysokości wyższej niż powinien, i nie ma zaległości w ZUS za wcześniejsze okresy, na jego koncie powstanie nadpłata składek.

Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek.

 

ZUS zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek płatnik może złożyć po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone.

Ponieważ obowiązujące przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie określają terminu, w jakim ZUS powinien informować płatnika o kwocie powstałej nadpłaty, płatnik, który chciałby jak najszybciej ją otrzymać, powinien wystąpić o zwrot nadpłaconej kwoty, nie czekając na zawiadomienie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33969 )
Array ( [docId] => 33969 )

Array ( [docId] => 33969 )