Płatne praktyki absolwenckie są wolne od składek ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 14-02-2014 r.

Osoba, która została przyjęta na praktykę, nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie opłaca się za nią składek ZUS. Praktykanta nie trzeba zgłaszać do ubezpieczeń, mimo iż otrzymuje on wynagrodzenie.

Podmiot, który zawarł umowę o praktykę absolwencką, nie zgłasza praktykanta do żadnych ubezpieczeń. Nie ma znaczenia, czy praktyka jest nieodpłatna, czy też w okresie jej odbywania jest wypłacane wynagrodzenie.

 

Przepisy dopuszczają możliwość odbywania praktyki, zarówno bezpłatnej, jak i odpłatnej, a w przypadku odpłatności wynagrodzenie, które otrzymuje praktykant, nie może przekroczyć dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2014 roku 3.360 zł.

Praktykę absolwencką może odbywać osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie skończyła 30. roku życia. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące. Można ją zawrzeć również z osobą, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Wykonywanie praktyki nie pozbawia jej tego statusu, a gdy absolwent został zarejestrowany jako bezrobotny z prawem do zasiłku, zachowuje prawo do zasiłku również w okresie odbywania praktyki. Jeżeli praktyka jest odpłatna, to prawo do zasiłku przysługuje, gdy wynagrodzenie nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli aktualnie 840 zł.

Osoba, która jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna, podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wobec tego bezrobotny absolwent, który jest zarejestrowany w urzędzie pracy, w okresie odbywania praktyki będzie miał prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych jako osoba bezrobotna. Osoba bezrobotna, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych, podlega również ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jeżeli osoba odbywająca praktykę absolwencką nie została zarejestrowana jako osoba bezrobotna, do ubezpieczenia zdrowotnego może zostać zgłoszona jako członek rodziny.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33908 )
Array ( [docId] => 33908 )