Można uniknąć oskładkowania świadczeń na przejazdy do pracy

Kategoria: Składki ZUS
Data: 08-02-2014 r.

Warunkiem uniknięcia oskładkowania świadczeń polegających na zapewnieniu pracownikom przejazdów środkami lokomocji są odpowiednie zapisy w układzie zbiorowym pracy albo w regulaminie wynagradzania. Aby pracownik mógł skorzystać ze zwolnienia, nie wolno mu ponadto przekazać pieniędzy na zakup biletów.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Tą korzystną dla pracodawców regulację wprowadza § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozporządzenie składkowe).

 

Nie są oskładkowane te świadczenia związane z przejazdami, które:

  • wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,

  • są niepieniężne (w znaczeniu, że pracownik nie otrzymuje gotówki),

  • mają charakter materialny, nie stanowiąc ekwiwalentu w formie pieniężnej,

  • polegają na bezpłatnych lub częściowo odpłatnych dla pracownika przejazdach środkami lokomocji.

Oskładkowanie świadczeń na przejazdy do pracy

Sposób zapewnienia pracownikowi przejazdu Przykład Składki
Pracodawca przekazuje pracownikowi bilety na transport publiczny Pracodawca nabywa bilety i przekazuje je pracownikowi – podwładny nie ma kontaktu z gotówką (ani swoją, ani pracodawcy) Sytuacja podlega regulacji § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego, czyli świadczenie jest nieoskładkowane
Pracodawca organizuje przejazd dla pracowników Pracodawca podpisuje umowę z przewoźnikiem świadczącym usługi przewozu pasażerów na stałą obsługę firmy albo jednorazowo zleca mu wykonanie usługi przewozu – pracownik nie ma kontaktu z gotówką (ani swoją, ani pracodawcy) Sytuacja podlega regulacji § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego, nieoskładkowane
Pracodawca przekazuje pracownikowi środki pieniężne na zakup biletu Pracownik zapewnia sobie przejazd w związku z realizacją zadań pracowniczych za pomocą gotówki przekazanej mu przez pracodawcę – pracownik kupuje za nią np. bilet lotniczy Sytuacja nie podlega regulacji § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego, czyli świadczenie jest oskładkowane
Pracodawca wypłaca pracownikowi ekwiwalent na pokrycie wydatków pracownika Pracownik zapewnia sobie przejazd w związku z realizacją zadań pracowniczych za pomocą własnej gotówki – kupuje za nią np. bilet lotniczy i następnie otrzymuje zwrot pieniędzy od pracodawcy Sytuacja nie podlega regulacji § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego, czyli świadczenie jest oskładkowane

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33907 )
Array ( [docId] => 33907 )