Aby uzyskać ulgę w opłacaniu składek ZUS, trzeba spełnić kilka warunków

Kategoria: Składki ZUS
Data: 24-03-2014 r.

Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie, Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.

Procedura zmierzająca do uzyskania ulgi rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku (o udzielenie układu ratalnego lub odroczenie terminu płatności składek). Wniosek można złożyć pisemnie – osobiście lub za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej w każdej jednostce ZUS, ustnie do protokołu lub elektronicznie  pod adresem www.pue.zus.pl.

 

Wniosek o układ ratalny i wniosek o odroczenie terminu płatności składek są bardzo podobne. Podaje się w nim:

  • dane, które pozwolą pracownikowi ZUS zidentyfikować płatnika, czyli nazwisko i imię, ewentualnie nazwę firmy, adres, NIP, REGON, bądź PESEL,
  •  kwotę zadłużenia, którą płatnik chce rozłożyć na raty i za jaki okres,
  • wszelkie informacje dotyczące przyczyn powstania zadłużenia (w uzasadnieniu wniosku),
  • kwoty ewentualnych zobowiązań wobec innych wierzycieli, np. wobec urzędów skarbowych, banków z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek pieniężnych oraz uzyskanych gwarancji, poręczeń, itp.,
  •  kwoty i dokonane form zabezpieczeń tych kwot wobec innych wierzycieli,
  • dane o możliwościach płatniczych, czyli o wysokości przychodów (dłużnika i jego rodziny), zdolność firmy do spłaty zobowiązań, posiadane nieruchomości oraz wartościowe elementy majątku ruchomego (np. samochód, maszyny, z określeniem marki, roku produkcji i przybliżonej wartości). Pozwoli to ZUS na ustalenie, czy zachodzą warunki do rozłożenia należności na raty, które określono w art. 29 ust. 1 ustawy systemowej.

Po otrzymaniu wniosku o ulgę pracownik ZUS dokona analizy złożonej dokumentacji. Jeżeli stwierdzi, że jest niekompletna, poprosi o dostarczenie dokumentów, które pozwolą podjąć decyzję o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na udzielenie ulgi.

Łukasz Michalski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34475 )
Array ( [docId] => 34475 )

Array ( [docId] => 34475 )