Członek rady nadzorczej objęty jest tylko ubezpieczeniem zdrowotnym

Kategoria: Składki ZUS
Data: 17-03-2014 r.

Osoba sprawująca funkcję członka rady nadzorczej podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Przychody uzyskane z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej są zaliczone do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla tej grupy osób powstaje z dniem powołania na członka rady nadzorczej, a wygasa w dniu zaprzestania pełnienia tej funkcji. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana osoba pełni funkcję członka rady nadzorczej w przedsiębiorstwie państwowym, spółce prawa handlowego, czy też spółdzielni lub innym podmiocie, gdzie taki organ występuje. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który otrzymuje z tytułu pełnionej funkcji.

Pełnienie obowiązków członka rady nadzorczej nie jest natomiast tytułem do ubezpieczeń społecznych, gdyż taki tytuł do ubezpieczeń nie został wymieniony w art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Osoba, która zostaje członkiem rady nadzorczej, powinna zatem być zgłoszona wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu płatnik składek musi złożyć druk ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 22 40 XX i zgłosić członka rady nadzorczej do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie powinno zostać złożone również za członka rady nadzorczej, który w przedsiębiorstwie jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

W takiej sytuacji nie ma jednak zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, gdyż członka rady nadzorczej nie wiąże ze spółką umowa zlecenia czy też umowa o dzieło.

Rozliczenie należnych składek za osobę, która równocześnie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i jednocześnie pełni obowiązki członka rady nadzorczej, powinno nastąpić w dwóch imiennych raportach miesięcznych.

W raporcie ZUS RCA z kodem pracowniczym 01 10 xx płatnik będzie wykazywał wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek, które pracownik otrzyma z tytułu zatrudnienia, a w raporcie ZUS RZA z kodem 22 40 xx będą wykazywane przychody uzyskiwane z tytułu pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej.

Otrzymany przez pracownika przychód z umowy o pracę (stanowiący podstawę wymiaru składek) i pełnienia funkcji członka rady nadzorczej podlegają też odrębnie opodatkowaniu. Przychody uzyskane z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej są zaliczone do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Od wypłacanego przychodu z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej płatnik nalicza koszty uzyskania przychodu, ustaloną zaliczkę (zmniejszoną o część składki, która podlega odliczeniu od zaliczki w wysokości 7,75 % podstawy wymiaru).

Michał Jarosik, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34417 )
Array ( [docId] => 34417 )

Array ( [docId] => 34417 )