Bilety dla pracownika i jego rodziny bez składki ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 31-07-2014 r.

Składek na ubezpieczenia społeczne nie należy naliczać od przychodu, który pracownik uzyskuje, korzystając z bezpłatnych przejazdów na podstawie udostępnionych przez pracodawcę biletów, gdy ich przyznanie następuje na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przekazania tych biletów członkom rodziny pracownika.

Takie wnioski zaprezentował ZUS w interpretacji indywidualnej z 21 maja 2014 r., DI/10000/43/424/2014 (decyzja nr 188) po rozpatrzeniu następującej sprawy.

Wnioskodawca kupuje po cenach ulgowych pracownikom i ich dzieciom bilety uprawniające do przejazdów komunikacją miejską. Z tego tytułu pracownicy uzyskują przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. To uprawnienie wynika z zakładowego układu zbiorowego pracy (zuzp). Przedsiębiorca ma wątpliwości, czy tego rodzaju świadczenia są zwolnione od składek.

ZUS w wydanej interpretacji wskazał, że generalnie składki na ubezpieczenia społeczne są naliczane od przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jaki uzyskuje pracownik, wykonując pracę, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków.

Składek nie opłaca się od przychodów wymienionych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek, zwanego rozporządzeniem składkowym.

Zgodnie z § 2 pkt 26 tego aktu z podstawy wymiaru składek wyłączone są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenie niższej niż detaliczna niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Wyłączenie określonej kategorii przychodów z podstawy wymiaru składek stanowi wyjątek od ogólnej zasady, że podstawę wymiaru stanowi przychód, i powinno być interpretowane ściśle.

Od składek na ubezpieczenia społeczne zwolnione są tylko te przychody, które:

  • wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu,
  • przybierają postać niepieniężną,
  • mają charakter materialny, a więc nie stanowią ekwiwalentu w formie pieniężnej,
  • umożliwiają korzystanie z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Wobec tego, omawiane składki nie powinny być naliczane od przychodu, który pracownik uzyskuje, korzystając z bezpłatnych przejazdów na podstawie udostępnionych przez pracodawcę biletów, gdy ich przyznanie następuje na podstawie ZUZP. Tak samo w przypadku przekazania tych biletów członkom rodziny pracownika, przychód jest zwolniony z oskładkowania.

W powołanym § 2 pkt 26 rozporządzenia składkowego nie ma bowiem podziału na sytuacje, gdy bilety otrzymuje sam pracownik i gdy bilety otrzymują członkowie jego rodziny. W obu zatem przypadkach przychód uzyskuje pracownik i na podstawie § 2 pkt 26 rozporządzenia składkowego jest on zwolniony od składek, jeżeli prawo do tych biletów wynika z zakładowego układu zbiorowego pracy.

Anna Michalska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35437 )
Array ( [docId] => 35437 )