Bonusy dla pracowników mogą być wolne od składek

Kategoria: Składki ZUS
Data: 17-07-2014 r.

Z podstawy wymiaru składek wyłączone są także korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Przychód, jaki uzyskają pracownicy, którzy skorzystają z tego uprawnienia i nabędą po preferencyjnej cenie artykuły, przedmioty lub usługi, jest wyłączony z podstawy wymiaru składek. Warunkiem, który musi być spełniony, jest jednak częściowa odpłatność. Zatrudniony musi ponosić koszty, które mogą być jednak znacznie niższe niż cena rynkowa. Składek na ubezpieczenia społeczne nie należy opłacać m.in. od przychodu, który uzyskują pracownicy korzystający na podstawie przepisów płacowych z możliwości nabycia szczepionki lub abonamentu medycznego po preferencyjnej cenie. Całkowicie nieodpłatny abonament podlega natomiast oskładkowaniu. Warto jednak pamiętać, że jeśli obejmuje również świadczenia związane z medycyną pracy (np. badania okresowe), to od tej część abonamentu nie trzeba naliczać składek.

 

W przypadku gdy pracodawca kupuje swoim pracownikom bilety na przejazd środkami lokomocji do pracy, to świadczenie to jest wyłączone z podstawy wymiaru składek. Jeśli w obowiązujących w firmie regulacjach płacowych pominięto kwestie związane z zapewnieniem zatrudnionym biletów, a pracodawca zdecyduje się na ich przekazanie, to wartość biletów powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru składek.

Czasami pracodawca pokrywa tylko część kosztów związanych z zakupem biletu, a pozostałą część finansuje pracownik, który otrzymuje bilet. Również w takiej sytuacji od wartości świadczenia pracodawcy nie trzeba odprowadzać składek, jeżeli prawo zatrudnionych do biletów wynika z regulacji płacowych obowiązujących w danej firmie. Korzystanie z ulgowych przejazdów musi wynikać z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu.

Jeżeli w danym zakładzie obowiązuje układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania i w tych aktach nie przewidziano uprawnienia pracowników do biletów, a takie uprawnienie zostało przyznane tylko niektórym zatrudnionym na podstawie zapisu w umowie o pracę, to w ich przypadku wartość tych biletów nie może zostać wyłączona z podstawy wymiaru składek. Inaczej jest w przypadku gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników i zgodnie z art. 77 2 Kodeksu pracy nie musi tworzyć regulaminu wynagradzania. Jeżeli taki pracodawca zechce przyznać pracownikom dodatkowe świadczenia, robi to, wprowadzając odpowiednie zapisy w umowach o pracę.

Interpretacje ZUS

  1. Karnety sportowe Świadczenie, które wynika z regulaminu wynagradzania i uprawnia pracowników do zakupu karnetów sportowych po cenie niższej niż detaliczna (za które pracownicy będą ponosili częściową odpłatność), nie będzie stanowiło podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (nr 42/2013 z 18 stycznia 2013 r.).
  2. Bilety lub zapewnienie transportu Z uwagi na to, że świadczenia dla pracowników polegają na zapewnieniu im biletów lub zorganizowania transportu i mają wynikać z regulaminu wynagradzania, od takich przychodów składki nie powinny być naliczane (nr 384 z 3 października 2013 r.).
Anna Nowakowska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35371 )
Array ( [docId] => 35371 )