Bony towarowe ze środków obrotowych pracodawcy trzeba oskładkować ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 08-07-2013 r.

Przychód w postaci wartości przekazanych przez pracodawcę talonów lub bonów towarowych może być wyłączony od składek na ubezpieczenia społeczne. Świadczenia te muszą być jednak przyznawane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele socjalne zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków.

Podstawy wymiaru nie stanowią również przychody wymienione w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 tego rozporządzenia z podstawy wymiaru składek wyłączone zostały korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

 

Zgodnie z tym przepisem z podstawy wymiaru składek mogą być wyłączone artykuły, przedmioty lub usługi. W katalogu wyłączeń nie znajdują się natomiast talony lub bony. Talony lub bony nie mogą być również uznane za artykuły, przedmioty lub usługi.

Jeżeli więc pracodawca zdecydowałby się na przekazywanie swoim pracownikom talonów lub bonów (sfinansowanych ze środków obrotowych pracodawcy), a pracownicy ponosiliby za nie częściową odpłatność, to do takiego przychodu nie będzie miał zastosowania § 2 ust. 1 pkt 26 powołanego wyżej rozporządzenia. Zatem takie przychody powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32773 )
Array ( [docId] => 32773 )

Array ( [docId] => 32773 )