Co z 30-krotnością w 2018 roku

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Mariusz Pigulski
Data: 12-12-2017 r.

Polski rząd postanowił zlikwidować limit 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, powyżej którego nie trzeba naliczać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. W tym celu przygotowano ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jej postanowieniami ww. składki mają być opłacane od całości podlegającego oskładkowaniu przychodu, a nie jak obecnie, tylko do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Niestety będzie to skutkować wyższymi kosztami pracy, a dla osób lepiej zarabiających (np. powyżej 12.000 zł miesięcznie) niższe kwoty zarobków netto. Składki społeczne potrącane z należności zatrudnionych co prawda zmniejszają podstawę opodatkowania i podstawę wymiaru składki zdrowotnej, to jednak obciążenie składką emerytalno-rentową po przekroczeniu 30-krotności będzie większe niż korzyści wynikające z niższych zaliczek podatkowych i składek zdrowotnych.

 

Zniesienie limitu w wysokości podstawy wymiaru składek to z jednej strony przede wszystkim wyższe koszty pracy, z drugiej zaś – brak potrzeby ciągłego monitorowania wysokości otrzymywanych przychodów zarówno przez płatnika składek, jak i przez ubezpieczonego, szczególnie w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje oskładkowane świadczenia z różnych źródeł.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu przewidującego modyfikację, utrzymywanie górnej kwoty ograniczenia z jednej strony skutkuje „spłaszczeniem” wysokości emerytur, gdyż ogranicza ich wysokość w przypadku lepiej uposażonych ubezpieczonych, z drugiej zaś strony ogranicza ich wkład w życie wspólnoty. Pierwotnie omawiana zmiana miała wejść w życie już od początku 2018 r. Jednak wskutek poprawek przegłosowanych przez Senat zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 i 2018 r.

W 2017 r. kwota graniczna wynosiła 127.890 zł. Jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2018 r., prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2018 r. 4.443 zł. Bazując na tej informacji, roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2018 r. powinno wynieść 133.290 zł. Ograniczenie to do końca 2018 r. dotyczy wszystkich opłacających składki na te ubezpieczenia – bez względu na to, czy podlegają im obowiązkowo, czy dobrowolnie oraz z jakiego tytułu są nimi objęci. Po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych przez daną osobę płatnik w 2018 r. (podobnie jak w latach poprzednich) powinien zaniechać ich naliczania i odprowadzania do ZUS.

Przykład:

Pani Ewa zatrudniona jest na pełnym etacie w jednej firmie ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem (oskładkowanym) wynoszącym łącznie 11.948,32 zł. Oznacza to, że w listopadzie 2017 r. osoba ta przekroczyła roczną podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych. W związku z tym za listopad 2017 r. składki te powinny być naliczone tylko od kwoty niepowodującej przekroczenia rocznej podstawy, tj. od 8.406,80 zł – ustalonej w następujący sposób:

 • 11 miesięcy × 11.948,32 zł = 131.431,52 zł (wynagrodzenie pracownicy za okres od stycznia do listopada 2017 r.),
 • 131.431,52 zł – 127.890 zł = 3.541,52 zł (kwota przekroczenia rocznej podstawy wymiaru),
 • 11.948,32 zł – 3.541,52 zł = 8.406,80 zł (kwota niepowodująca przekroczenia rocznej podstawy wymiaru).

Za grudzień 2017 r. płatnik nie powinien natomiast naliczać w ogóle składek emerytalno-rentowych za tę pracownicę.  Z uwagi na to, że wspomniane ograniczenie dotyczyło tylko składek emerytalno-rentowych, należności na pozostałe ubezpieczenia społeczne powinny być naliczone i odprowadzone od pełnej kwoty wypłaconego wynagrodzenia – zarówno za listopad, jak i za grudzień 2017 r.

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40804 )
Array ( [docId] => 40804 )

Array ( [docId] => 40804 )