Nieoskładkowane diety dla pracownika oddelegowanego za granicę

Kategoria: Składki ZUS
Data: 02-03-2014 r.

Delegowanie pracownika do pracy za granicą nie jest zagraniczną podróżą służbową. Pracodawca nie może tym samym wypłacać pracownikowi diet zwolnionych z oskładkowania, a wypłacone już w ten sposób należności stanowią część wynagrodzenia za pracę, oskładkowaną na zasadach ogólnych.

 

Tak uznał Sąd Najwyższy w orzeczeniu wydanym 14 listopada 2013 r. (II UK 204/13). Sprawa rozpatrywana przez SN dotyczyła pracownika spółki prowadzącej działalność w branży budowlanej. W latach 2007–2009 był on kilkukrotnie wysyłany do pracy na budowach prowadzonych przez pracodawcę w Belgii. Wyjazdy trwały kilka miesięcy.

Spółka płaciła wówczas pracownikowi umówione wynagrodzenie za pracę skalkulowane na stosunkowo niskim poziomie (jako równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego według polskich przepisów), a także diety z tytułu podróży służbowej, których wartość kilkakrotnie przekraczała kwotę wynagrodzenia za pracę (suma diet przekraczała niekiedy kilka tysięcy zł). Dodatkowo od tych diet spółka nie opłacała składek na ubezpieczenia społeczne.

ZUS uznał taką praktykę za niezgodną z przepisami. Stwierdził, że w rzeczywistości wyjazdy zatrudnionego do pracy w Belgii nie były podróżami służbowymi, ale delegowaniem do pracy za granicą. W tej sytuacji diety nie były należnościami za podróże służbowe i stanowiły element wynagrodzenia, który powinien być oskładkowany. ZUS wydał decyzję nakazującą spółce zapłatę zaległych składek z tytułu części wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi. Spółka odwołała się od tej decyzji do sądu, jednak proces przegrała zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji.

 

 

Z kolei Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu II instancji i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy (II UK 204/13). Powodem skierowania sprawy do ponownego rozpoznania było błędne ustalenie podstawy wymiaru składek ZUS przez sąd II instancji, a nie kwestia, czy wyjazdy do pracy do Belgii były podróżą służbową. W tym zakresie SN podzielił ustalenia sądów niższych instancji i stwierdził, że sądy te prawidłowo uznały wyjazdy za delegowanie do pracy za granicą. SN wskazał, że podróż służbowa ma charakter krótkotrwały i incydentalny oraz nie powoduje zmiany umówionego miejsca pracy. Inaczej jest w przypadku pracowników delegowanych do pracy za granicą.

W przypadku pracowników delegowanych następuje okresowa zmiana miejsca pracy. Wyjazd taki nie ma więc charakteru krótkotrwałego i incydentalnego. Nie może więc być podróżą służbową – uznał SN. Pracodawca nie może więc wypłacać kwot na zasadzie diet z tytułu podróży służbowej, od których nie odprowadza składek ZUS. Jeżeli jednak już takie kwoty wypłaci, to zostaną one potraktowane jako element wynagrodzenia za pracę – przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Podstawa prawna:

 • § art.18 ust.1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.1442 ze zm.),
 • § rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz.167).

 

Podstawa prawna:
 • § art.18 ust.1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.1442 ze zm.),
 • § rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz.167).

 • Michał Culepa  Zobacz także:

  Tagi: diety

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

  pobierz

  Okres zasiłkowy

  pobierz

  Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

  pobierz

  Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 34039 )
  Array ( [docId] => 34039 )

  Array ( [docId] => 34039 )