Informacja o przerwach w opłacaniu składek w ZUS RSA

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-08-2013 r.

Informację o przerwach w opłacaniu składek przekazuje się w składanym za pracownika w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA z odpowiednim kodem świadczenia/przerwy. Raport ZUS RSA należy złożyć za miesiąc, w którym zostało wypłacone wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy.

Zarówno okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby, jak i zasiłku chorobowego są okresami przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy. Informację o tych przerwach pracodawca przekazuje w składanym za pracownika imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA z odpowiednim kodem świadczenia/przerwy. Raport ZUS RSA należy złożyć za miesiąc, w którym pracodawca wypłacił wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek. Okres, za który zostały wypłacone wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, nie może wykraczać poza ostatni dzień kalendarzowy miesiąca, za który jest sporządzany raport ZUS RSA. Oznacza to, że „data od” i „data do” w tych raportach mogą być wcześniejsze niż pierwszy dzień kalendarzowy, za który jest sporządzany raport, i nie mogą być późniejsze niż ostatni dzień kalendarzowy, za który jest sporządzany raport. Warto wiedzieć, że w formularzu ZUS RSA pola okres „data od” – „data do” zostały rozszerzone o rok. W raporcie ZUS RSA składanym za miesiąc, w którym dokonano wypłaty, można okres wypłaconych świadczeń na przełomie roku wykazywać w jednym bloku tego formularza. Obecnie podawany okres „data od” – „data do” może wykraczać poza rok kalendarzowy. Zatem jeśli okres wypłacanego w danym miesiącu kalendarzowym świadczenia wykraczałby poza rok kalendarzowy, w raporcie ZUS RSA składanym za miesiąc, w którym dokonano wypłaty, można wykazać go w jednym bloku. Wcześniej płatnicy musieli „rozbijać” przerwę w opłacaniu składek (na okres do końca roku i od początku następnego roku) i wykazywać ją w dwóch blokach raportu ZUS RSA.

 

Przykład: pracownik Adam K. dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 27 grudnia 2012 r. do 5 stycznia 2013 r. Za cały okres niezdolności do pracy pracodawca wypłacił pracownikowi zasiłek chorobowy w styczniu 2013 roku. W związku z tym, w raporcie ZUS RSA składanym do ZUS za miesiąc styczeń – w lutym 2013 roku – pracodawca wykazał okres i kwotę wypłaconego świadczenia w jednym jego bloku.

Warto zwrócić uwagę, że pracodawca, który wypłaca wynagrodzenie, zasiłki, wyrównanie zasiłków, w pole „liczba dni zasiłkowych, liczba wypłat” wpisuje liczbę dni, za które świadczenie jest wypłacane. Natomiast przy wypłacie świadczenia rehabilitacyjnego wpisuje liczbę wypłat (czyli miesięcy, za które następuje wypłata tego świadczenia). Pracodawca, który nie jest uprawniony do wypłacania swoim pracownikom zasiłków chorobowych w raporcie ZUS RSA, w okresie gdy jego pracownik jest chory, pole „kwota” zostawia puste lub wpisuje „0,00”, a pola „liczba dni zasiłkowych” nie wypełnia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32790 )
Array ( [docId] => 32790 )