Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń przy kilku umowach zlecenia?

Kategoria: Składki ZUS
Data: 29-08-2016 r.

Objęcie danego zlecenia ubezpieczeniami społecznymi w przypadku wykonywania pracy na podstawie kilku takich umów uzależnione jest od kwoty łącznego dochodu z nich osiąganego. Sposób ustalania tego dochodu budzi największe wątpliwości zleceniodawców, zwłaszcza że zlecenia mogą być różnie wynagradzane i w różnych terminach płatne. Zachęcamy do sprawdzenia, jak ustalać obowiązek ubezpieczeń w przypadku, jeżeli zleceniobiorca wykonuje kilka umów, ale zawarte one zostały na różne okresy i z różną datą początkową.

Różne okresy oraz różne terminy umów zlecenia – jak ustalać obowiązek ubezpieczeń społecznych

Pytanie:

 

Jak rozstrzygać obowiązek ubezpieczeń społecznych, jeżeli zleceniobiorca wykonuje kilka takich umów, ale zawarte one zostały na różne okresy i z różną datą początkową?

Odpowiedź:

W takim przypadku sumujemy podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych z poszczególnych umów zleceń w kolejności ich zawarcia, oczywiście biorąc pod uwagę zlecenia wykonywane w tym samym miesiącu, ponieważ rozliczenie składek następuje zawsze w ramach danego miesiąca kalendarzowego. 

Osoba wykonująca równocześnie kilka umów zleceń będzie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu) z tych umów, których łączna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych nie osiągnie kwoty wynagrodzenia minimalnego – według chronologii ich zawarcia. Umowy zlecenia podpisane po uzyskaniu łącznej podstawy składek w kwocie wspomnianego wynagrodzenia nie będą rodziły obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Przykład:

Zleceniobiorca ma zawarte 4 umowy w różnych okresach

W lipcu 2016 roku pan Janusz miał zawarte cztery umowy zlecenia:

  • z podmiotem A na okres od 1 do 15 lipca i wynagrodzeniem w kwocie 500 zł płatnym w ostatnim dniu umowy,
  • z podmiotem B na okres od 11 lipca do 31 sierpnia i wynagrodzeniem w kwocie 600 zł za lipiec oraz 1.200 zł za sierpień,
  • z podmiotem C na okres od 18 lipca do 31 sierpnia  i wynagrodzeniem w kwocie 800 zł za lipiec oraz 1.600 zł za sierpień,
  • z podmiotem D na okres od 25 lipca do 30 września i wynagrodzeniem w kwocie 300 zł za lipiec oraz po 1.800 zł za sierpień i wrzesień.

W lipcu osoba ta powinna podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu pierwszych trzech umów. Obowiązkiem ubezpieczeń społecznych nie będzie natomiast objęta czwarta umowa, ponieważ łączna podstawa składek emerytalno-rentowych z trzech pierwszych umów (500 zł + 600 zł + 800 zł = 1.900 zł) przekroczy poziom wynagrodzenia minimalnego (1.850 zł). W sierpniu osoba ta objęta będzie obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu umowy zawartej z podmiotami B oraz C (1.200 zł + 1.600 zł = 2.800 zł > 1.850 zł). We wrześniu pan Janusz będzie objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych tylko z tytułu umowy podpisanej ze zleceniobiorcą D. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne będą trwały odpowiednio:

  • z tytułu umowy z podmiotem A – w okresie od 1 do 15 lipca,
  • z tytułu umowy z podmiotem B – w okresie od 11 lipca do 31 sierpnia,
  • z tytułu umowy z podmiotem C – w okresie od 18 lipca do 31 sierpnia,
  • z tytułu umowy z podmiotem D – w okresie od 1 do 30 września.
Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39423 )
Array ( [docId] => 39423 )