W jaki sposób przyjąć studenta na staż w okresie wakacji

Kategoria: Składki ZUS
Data: 09-08-2016 r.

Wakacyjny staż studencki można zorganizować we współpracy z urzędem pracy. Nie trzeba wtedy zawierać umowy bezpośrednio ze stażystą, wypłacać wynagrodzenia, ani zastanawiać się nad ewentualnymi zobowiązaniami wobec ZUS.

Umowa ze starostą

Staż na okres nieprzekraczający 6 miesięcy odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Staż może też trwać do 12 miesięcy jeżeli bezrobotny nie ukończył 30 lat.

 

Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta. Po odbyciu stażu starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o ukończeniu stażu. W okresie odbywania stażu osobie przysługuje stypendium wypłacane przez starostę.

Pracodawca zamierzający zorganizować staż dla bezrobotnego składa do starosty wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Organizator może we wniosku wskazać także imię i nazwisko bezrobotnego, którego przyjmuje na staż.

Obowiązujące przepisy dotyczące zasad odbywania stażu określają m.in. jakie informacje powinien zawierać wniosek do starosty (np. liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, proponowany okres stażu, ale nie krótszy niż 3 miesiące, opis zadań, jakie będą wykonywane w czasie stażu, w tym nazwę zawodu lub specjalności, imię, nazwisko oraz stanowisko pracy opiekuna stażysty), jakie elementy zawiera umowa zawarta ze starostą w sprawie odbywania stażu (np. datę rozpoczęcia i zakończenia stażu, program stażu).

Obowiązki pracodawcy i stażysty

Pracodawca - organizator stażu ma wobec studenta – stażysty pewne obowiązki.Musi on m.in.: zapoznać bezrobotnego z programem stażu, z jego obowiązkami, uprawnieniami, zapewnić stażyście bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym szkolenia bhp ( jak pracownikom). Stażysta zaś ma obowiązek przestrzegania rozkładu czasu pracy, przepisów i zasad obowiązujących u pracodawcy, w tym regulaminów, zasad bhp, tajemnicy służbowej, sumiennie i starannie wykonywać zadania objęte programem stażu.

Jan Frydrych, prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39348 )
Array ( [docId] => 39348 )