Kiedy płacić składki na Fundusz Pracy

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-11-2012 r.

O obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy decydują przede wszystkim dwa warunki i obydwa muszą być spełnione łącznie. Są to istnienie tytułu do obowiązkowych (a nie dobrowolnych) ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz osiągnięcie minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tym samym, jeżeli osoba ubezpieczona nie spełnia któregoś z warunków, od uzyskanego przez nią przychodu, płatnik nie nalicza składki na Fundusz Pracy.

W pewnych sytuacjach trzeba przeliczyć podstawę wymiaru składek na okres miesiąca. Ma to miejsce w sytuacji gdy:

  • zatrudnienie jest wykonywane przez niepełny miesiąc (z powodu rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania umowy o pracę w trakcie miesiąca),
  • praca jest wykonywana przez niepełny miesiąc, ponieważ przez część miesiąca ubezpieczony pobiera wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub zasiłek chorobowy,
  • pracownik korzysta przez część miesiąca z urlopu bezpłatnego lub z powodu innych nieobecności w pracy,
  • osoba wykonuje pozarolniczą działalność przez część miesiąca (rozpoczyna działalność w trakcie miesiąca lub przez część miesiąca pobiera zasiłek chorobowy), należy ustalić, jaka byłaby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w razie gdyby praca lub działalność była wykonywana przez pełny miesiąc. Jeżeli w wyniku przeliczenia podstawy okaże się, że przychód stanowiący podstawę wymiaru składek byłby równy co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia, od podstawy tej należy odprowadzić składkę na Fundusz Pracy.

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru i jest finansowana ze środków płatnika składek.Podstawa prawna:

  • art. 104–105 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.),
  • ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.)

Autor: Justyna Jabłońska - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32731 )
Array ( [docId] => 32731 )