Składki ZUS i emerytury od 2013 r.

Kategoria: Składki ZUS
Data: 10-11-2012 r.

Zniesienie „trzydziestokrotności” w 2013 r. oznacza zwiększenie obciążeń w składkach ZUS z tytułu wysokich i najwyższych wynagrodzeń. W nowym, kapitałowym systemie obliczania wysokości emerytury jej podstawą jest cały zgromadzony w trakcie aktywności zawodowej kapitał. Wysokość świadczenia zaś zależy od wysokości opłacanych w całym tym okresie składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmiany w składkach ZUS

W momencie, gdy pracownik osiągnie w 2012 r. oskładkowany przychód w wysokości 105.780 zł, pracodawca powinien przestać opłacać w jego imieniu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez względu na to, czy są to ubezpieczenia obowiązkowe, czy też dobrowolne.

Jeżeli pracodawca opłacał składki mimo przekroczenia przez pracownika kwoty granicznej (tzw. trzydziestokrotności), musi:

  • podjąć działania zmierzające do odzyskania powstałej nadpłaty,
  • skorygować złożone dokumenty rozliczeniowe oraz dokonane wpłaty ubezpieczeniowe i podatkowe, a także
  • rozliczyć się z pracownikiem.

Projekt zmian w przepisach emerytalnych, nad którym trwają prace w Sejmie, przewiduje zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Oznacza to, że jeśli projekt wejdzie w życie, od 1 stycznia 2013 r. pracodawca będzie mieć mniej pracy w związku z rozliczaniem składek ZUS. Zwiększą się jednak obciążenia składkowe z tytułu najwyższych wynagrodzeń.

Zmiany w emeryturach

Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty będą uwzględnianie kwoty wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz kwoty zasiłków:

  • chorobowego,
  • macierzyńskiego i
  • opiekuńczego

przysługujących ubezpieczonemu w roku kalendarzowym przypadającym po 2004 r. Za okresy przypadające do 2012 r. łączna podstawa wymiaru emerytury lub renty nie może przekraczać obowiązującej w danym okresie maksymalnej kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Bez zmian ma pozostać art. 15 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty nie może być wyższy niż 250%.

Wskaźnik ten ustala się na bazie średniej podstawy wymiaru składek z wybranych przez ubezpieczonego kolejnych 10 lat kalendarzowych.

Będzie to więc oznaczało, że składki płacone po 2012 r. od nadwyżki ponad 2,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia wpłyną na indywidualną wysokość emerytury lub renty tylko o tyle, o ile we wcześniejszych latach mieszczących się we wskazanym wyżej przedziale 10 lat kalendarzowych podstawa wymiaru składek była niższa niż 2,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

  • art. 15 ust. 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
  • poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk sejmowy nr 675)

Autor: Andrzej Wilczyński - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 32724 )
Array ( [docId] => 32724 )

Array ( [docId] => 32724 )