Korekta dokumentów ZUS po przekroczeniu rocznej kwoty granicznej

Kategoria: Składki ZUS
Data: 22-11-2012 r.

Gdy po pewnym czasie okaże się, że oświadczenie było niezgodnie ze stanem faktycznym, płatnik będzie zobowiązany złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych. Powstałe zadłużenie powinien sfinansować ubezpieczony (taka sytuacja może mieć miejsce, gdy pracownik uwzględnił w limicie 30-krotności przychody zwolnione od składek, np. wynagrodzenie chorobowe, nagrodę jubileuszową).

Może się to odbyć za pośrednictwem płatnika składek, czyli gdy ubezpieczony uzna swoją pomyłkę i zgodzi się na pokrycie zadłużenia. Wtedy po złożeniu korekty płatnik ureguluje do ZUS powstałe zadłużenie, które zostanie sfinansowane ze środków ubezpieczonego. Jednak najczęściej w takiej sytuacji płatnicy składek nie wyciągają aż tak dotkliwych konsekwencji i od ubezpieczonego żądają „tylko” składek, które na bieżąco byłyby sfinansowane z ich środków oraz odsetek (od całości zadłużenia). Pozostałe składki finansują zaś z własnych środków.

Gdy ubezpieczony nie zgodzi się na pokrycie powstałego zadłużenia, płatnik powinien złożyć korektę dokumentów i przekazać do ZUS oświadczenie złożone przez ubezpieczonego, na podstawie którego płatnik nie naliczał składek. ZUS poinformuje wówczas ubezpieczonego o zasadach odpowiedzialności, a gdy ubezpieczony nie wpłaci powstałego zadłużenia, zostanie mu wydana w tym zakresie decyzja, od której będzie mógł wnieść odwołanie do sądu.

Przykład:

W czerwcu 2012 r. pan Jacek złożył pracodawcy oświadczenie, aby za czerwiec 2012 r. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były za niego opłacane tylko od kwoty 1000 zł. W miesiącu tym jego wynagrodzenie, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wyniosło 8000 zł. We wrześniu ZUS przesłał informację, że składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ten miesiąc powinny zostać za pana Jacka naliczone od kwoty 6000 zł i płatnik powinien złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych oraz opłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę.

Pracodawca, przekazując do ZUS złożone przez pana Jacka oświadczenie, uwalnia się od odpowiedzialności za powstałe zadłużenie. Oczywiście w takiej sytuacji niezbędne będzie złożenie przez płatnika korekty dokumentów rozliczeniowych i wykazanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty 6000 zł, ale powstałe zadłużenie ureguluje do ZUS bezpośrednio ubezpieczony.

Rozliczenie składek w czerwcu 2012 r.

W dokumentach pierwszorazowych

Po korekcie

1.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1000 zł

6000 zł

2.

Składka na ubezpieczenia emerytalne finansowana ze środków pracownika (9,76%)

97,60 zł

585,60 zł

2.1

Składka na ubezpieczenia emerytalne finansowana ze środków pracodawcy (9,76%)

97,60 zł

585,60 zł

3.

Składka na ubezpieczenie rentowe finansowana ze środków pracownika (1,5%)

15 zł

90 zł

3.1

Składka na ubezpieczenia rentowe finansowana ze środków pracodawcy (6,5%)

65 zł

390 zł

4.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe

8000 zł

8000 zł

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45%)

196 zł

196 zł

6.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe (1,93%)

154,40 zł

154,40 zł

7.

Łącznie składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika (2 + 3 + 5)

308,60 zł

871,60 zł

8.

Łącznie składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę (2.1 + 3.1 + 6)

317 zł

1130 zł

9.

Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne (4 – 7)

7691,40 zł

7128,40 zł

10.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

692,23 zł

641,56 zł

11.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od zaliczki

596,08 zł

552,45 zł

12.

Podstawa do opodatkowania 4 – 7 – 111,25 zł – koszty uzyskania przychodu

7580 zł po zaokrągleniu

13.

Zaliczka na podatek 7580 zł x 18% – 46,33 zł

1318,07 zł

14.

Zaliczka przekazana do urzędu skarbowego (13 – 11)

721,99 zł; po zaokrągleniu 722 zł

NADPŁATA I NIEDOPŁATA

15.

Niedopłata składek na ubezpieczenia społeczne w części pracownika

563 zł (871,60 zł – 308,60 zł)

16.

Niedopłata składek na ubezpieczenia społeczne w części płatnika

813 zł (1.130 zł – 317 zł)

17.

Łączna niedopłata składek na ubezpieczenia społeczne

1376 zł (563 zł + 813 zł)

18.

Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne

50,67 zł (692,23 zł – 641,56 zł)

19.

Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne w części podlegającej odliczeniu od zaliczki na podatek

43,63 zł (596,08 zł – 552,45 zł)

20.

Część nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z dochodu pracownika (18 – 19)

7,04 zł (50,67 zł – 43,63 zł)

 

Podstawa prawna:

  • obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. Nr 115, poz. 1160),
  • art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)

Autor: Andrzej Zygadło - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32738 )
Array ( [docId] => 32738 )