Rozliczenie w 2012 r. nadpłaty składek ZUS spowodowanej trzydziestokrotnością

Kategoria: Składki ZUS
Data: 20-11-2012 r.

Premier Donald Tuska w drugim exposé zapowiedział zlikwidowanie trzydziestokrotności, czyli kwoty powyżej której od wynagrodzenia nie płaci się składek. Co prawda premier nie wymienił tego terminu, ale zaznaczył, że aż 5 mln osób płaci mniejsze składki, niż wynika to z ich zarobków. Oznacza to, że w 2012 r. płatnik składek ZUS oraz sam ubezpieczony po raz ostatni muszą pilnować rocznej kwoty granicznej.

Przy ustalaniu limitu trzydziestokrotności uwzględnia się podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych z wszystkich tytułów, z których w danym roku za ubezpieczonego były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne.

Znaczenie ma data wypłaty wynagrodzenia, a nie okres, za który przysługuje

Wynagrodzenie za lata ubiegłe (stanowiące podstawę wymiaru składek), które z różnych względów zostało wypłacone w 2012 r., jest wliczane do kwoty 30-krotności w roku bieżącym.

Trzeba wiedzieć, czy składki ZUS płacone są z jednego czy z więcej tytułów do ubezpieczeń

Gdy za daną osobę składki są odprowadzane tylko z jednego tytułu, np. z umowy o pracę, płatnik na podstawie własnej dokumentacji płacowej zaprzestaje opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeżeli ubezpieczony ma jednocześnie więcej niż jednego płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ma obowiązek zawiadomić każdego z płatników o osiągnięciu rocznej podstawy wymiaru.

Dwóch płatników składek ZUS – sytuacja bardziej skomplikowana

Ubezpieczony, który równocześnie ma dwóch płatników (np. dwóch pracodawców), nie może upoważnić jednego z nich, aby od początku roku nie odprowadzał za niego należnych składek z jednego tytułu ze względu na planowane osiągnięcie limitu 30-krotności.

Może się zdarzyć, że ubezpieczony ma równocześnie dwóch lub więcej płatników składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nie poinformuje ich o przekroczeniu rocznego limitu. W takiej sytuacji każdy z płatników, nie znając wynagrodzenia ubezpieczonego otrzymanego u drugiego płatnika, naliczy składki na ubezpieczenia społeczne na podstawie własnej dokumentacji płacowej od całego wypłaconego wynagrodzenia. Wówczas informację o przekroczeniu limitu przekaże płatnikom ZUS.

Podstawa prawna:

  • art. 19, 24 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • § 6, 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.)

Autor: Andrzej Radzisław - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32735 )
Array ( [docId] => 32735 )