KRUS nie zwalnia umowy zlecenia z ubezpieczenia w ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 18-02-2013 r.

W 2013 r. – tak jak w latach poprzednich – osoba, która wykonuje umowę zlecenia, podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, mimo że jest ubezpieczona w KRUS.

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. Wykonywanie czynności na podstawie umowy zlecenia stanowi więc tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz do ubezpieczenia wypadkowego. Obligatoryjne jest także ubezpieczenie zdrowotne, natomiast dobrowolne – chorobowe.

Ubezpieczenie społeczne rolników, jeżeli nie podlegają oni obowiązkowi ubezpieczeń społecznych na podstawie ustawy, regulują odrębne przepisy. Jest to ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zatem w zakresie ubezpieczeń społecznych zastosowanie ma ustawa rolnicza tylko wówczas, gdy dana osoba nie podlega ubezpieczeniom na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podobnie tę kwestię reguluje ustawa rolnicza. Osoba podlega ubezpieczeniom społecznym w KRUS – z mocy ustawy lub na wniosek, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu tj. obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu określonym w powszechnych przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Oznacza to, że podjęcie pracy przez osobę objętą ubezpieczeniem rolniczym na podstawie umowy zlecenia, która jest obowiązkowym tytułem do objęcia ubezpieczeniami społecznymi na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wyłącza rolnika z ubezpieczenia rolniczego.

Podstawa prawna:

  • art. 16 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.).
  • art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 pkt e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Autor: Izabela Nowacka, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32759 )
Array ( [docId] => 32759 )

Array ( [docId] => 32759 )