Minimalna podstawa wymiaru składek za pracowników delegowanych za granicę w 2014 r.

Kategoria: Składki ZUS
Data: 30-01-2014 r.

Od 1 stycznia najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne podwładnych zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców jest wyższa o 33 zł i wynosi 3.746 zł. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy na skutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. Dalsze wyłączenia w tym zakresie wynikają z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 16 tego rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowi część wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167).

Tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być jednak niższy od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (w 2014 roku jest to kwota 3.746 zł).

Równowartość diet ustala się za łączny okres pobytu podwładnego poza granicami kraju, obejmujący dni jego pracy oraz dni wolne od pracy (np. soboty i niedziele przypadają w trakcie wykonywania obowiązków za granicą). Do dni pobytu nie zalicza się jednak okresu przebywania na urlopie wypoczynkowym, ani pobierania wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego. Jeżeli pracownik był chory, został mu udzielony urlop bezpłatny lub praca za granicą została rozpoczęta lub zakończona w trakcie miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru zmniejsza się proporcjonalnie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33721 )
Array ( [docId] => 33721 )