Osoba współpracująca a ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Styczyński Rafał
Data: 21-08-2012 r.

Przepisy zusowskie posługują się pojęciem osoby współpracującej. Niezwykle istotne jest poznanie definicji takiej osoby bowiem wpływa to na wysokość opłacanych składek przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli:

  • pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i
  • współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Jeśli więc osoba prowadząca pozarolniczą działalność zatrudnia swojego małżonka, to do celów ubezpieczeniowych nie będzie on traktowany jako pracownik, ale jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność. Warunkiem jest jednak, aby osoby te prowadziły wspólne gospodarstwo domowe oraz współpracowały przy prowadzeniu tej działalności.

Jeśli ma to miejsce, to małżonek, mimo że jest pracownikiem z punktu widzenia prawa pracy, podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba współpracująca.

 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy.

Oczywiście podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest ograniczona do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Osoba współpracująca w tym przypadku żona podlega zawsze obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32711 )
Array ( [docId] => 32711 )