Preferencyjna podstawa wymiaru składek dla byłego pracownika

Kategoria: Składki ZUS
Data: 13-01-2014 r.

Przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru tylko wtedy, gdy usługi świadczone w ramach działalności na rzecz byłego pracodawcy nie pokrywają się, nawet w części, z czynnościami objętymi stosunkiem pracy. Zdaniem ZUS, w przypadku lekarza świadczącego usługi na rzecz szpitala, w którym był wcześniej stażystą, taki warunek nie jest spełniony.

Tak wynika z decyzji ZUS z 19 listopada 2013 r. (nr 1514/2013). Do ZUS o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów zwrócił się wnioskodawca, który od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako lekarz stomatolog stażysta w szpitalu. Od 2 października, po zakończeniu umowy o pracę, rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, której przedmiotem była praktyka dentystyczna.

Zamiarem wnioskodawcy było świadczenie usług na rzecz szpitala, w którym wcześniej był zatrudniony jako stażysta na podstawie umowy o pracę. Wnioskodawca uważał, że spełnia warunki do korzystania z niższej podstawy wymiaru składek. ZUS uznał jednak takie stanowisko za nieprawidłowe. Stosownie do art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych osoby, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowychod dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2014 roku ta podstawa wynosi 504 zł.

Jednym z warunków, który musi zostać spełniony, aby przedsiębiorca mógł opłacać składki od preferencyjnej podstawy wymiaru, jest jednak niewykonywanie na rzecz byłego pracodawcy usług pokrywających się z zakresem czynności realizowanych poprzednio w ramach stosunku pracy. Jeśli zakres usług wykonywanych na rzecz byłego pracodawcy choćby w części pokrywa się z zakresem czynności objętych stosunkiem pracy, warunek z art. 18a ustawy systemowej nie jest spełniony, w związku z czym osoba prowadząca działalność nie może opłacać z niej składek od preferencyjnej podstawy wymiaru.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku Sądu Najwyższego z 23 marca 2010 r. (I UK 323/09), zgodnie z którym usługi zdrowotne świadczone przez lekarza prowadzącego działalność gospodarczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej na rzecz podmiotu, w którym był zatrudniony jako stażysta, wyłączają możliwość opłacania niższych składek.

Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku aplikantów adwokackich stanowisko Sądu Najwyższego jest korzystniejsze niż w przypadku lekarzy – mimo faktu, iż staż można pod pewnymi względami porównać do aplikacji. W wyroku z 10 kwietnia 2013 r. (II UZP 2/13, OSNP 2013/15-16/183) Sąd Najwyższy uznał bowiem, że aplikant i adwokat to dwie odrębne profesje. Różne są bowiem nie tylko uprawniania, ale także obowiązki. Aplikant, który po zakończeniu aplikacji rozpoczął prowadzenie działalności i w jej ramach współpracuje ze swoim byłym pracodawcą, może więc korzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru składek.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33712 )
Array ( [docId] => 33712 )

Array ( [docId] => 33712 )