Można uniknąć składek ZUS od pakietów medycznych i karnetów sportowych

Kategoria: Składki ZUS
Data: 31-05-2013 r.

Pracodawcy coraz częściej sięgają do pozapłacowych świadczeń na rzecz pracowników, takich jak pakiety medyczne, finansowanie dojazdów do pracy, możliwość korzystania z obiektów sportowych. Prawo do tych świadczeń warto uwzględnić w regulaminie wynagradzania. Umożliwi to wyłączenie ich wartości z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji, nie stanowią podstawy wymiaru składek.

Oznacza to, że w przypadku gdy tego rodzaju świadczenia są wydawane, a regulamin wynagradzania w żaden sposób nie określa prawa do tych należności, należy od wartości tych świadczeń obliczyć i odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawcy czasem unikają wprowadzania takich zapisów do regulaminów w obawie, że będą następnie zobligowani do ich trwałej realizacji. Tymczasem świadczenia te mogą być w regulaminie określone fakultatywnie.

Przykład:

Pracodawca wprowadził zapis w regulaminie wynagradzania, iż w przypadku gdy sytuacja finansowa pracodawcy na to pozwoli, może zaoferować pracownikom możliwość korzystania z dodatkowej opieki zdrowotnej w wybranych przez pracodawcę placówkach, gdzie pracownik będzie ponosił odpłatność z tego tytułu w wysokości 2% wartości świadczenia. Taki zapis pozwala pracodawcy na zaprzestanie opłacania tego świadczenia w każdej chwili, bez konieczności dokonywania wypowiedzeń zmieniających, a pracownikom pozostawia wolność wyboru, czy chcą korzystać z danego świadczenia, czy też nie.

Aby jednak oferowane pracownikom świadczenia w postaci możliwości korzystania np. z obiektów sportowych bądź dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (tzw. pakietów medycznych) zostały wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, niezbędne jest, by pracownik ponosił częściową, choćby symboliczną, odpłatność za te usługi. Tylko w tym przypadku można bowiem mówić o ich „zakupie po cenach niższych niż detaliczne”.

Sposób przyznawania dodatkowych świadczeń może być w obrębie firmy zróżnicowany w zależności, przykładowo, od stanowisk pracy, czy stażu pracy i mieć charakter dodatkowego bonusu (np. im dłuższy staż, tym „bogatszy” pakiet medyczny lub sportowy).

Nie wolno jednak uzależniać prawa do danego świadczenia od rodzaju umowy o pracę bądź innych kryteriów uznawanych za dyskryminujące.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32764 )
Array ( [docId] => 32764 )

Array ( [docId] => 32764 )