Niektórzy studenci - zleceniobiorcy podlegają ubezpieczeniom społecznym

Kategoria: Składki ZUS
Data: 14-08-2014 r.

Zleceniobiorcy - uczestnicy studiów podyplomowych i doktoranckich nie są traktowani jako studenci na potrzeby przepisów za zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Podlegają zatem obowiązkowym ubezpieczeniom. Podobnie obowiązkiem ubezpieczeń objęci są studenci do 26. roku życia, w przypadku gdy zawrą umowę cywilnoprawną ze swoim pracodawcą.

Studentem jest osoba kształcąca się na studiach wyższych, tj. studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uprawnioną uczelnię. Status studenta trwa od dnia immatrykulacji i złożenia ślubowania do dnia ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Jeżeli data immatrykulacji jest późniejsza niż 1 października, to zwolnienie z obowiązku ubezpieczeń społecznych obejmuje również okres od 1 października do dnia immatrykulacji.

 

Dniem ukończenia studiów jest dzień:

 • złożenia egzaminu dyplomowego,

 • złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu na kierunkach lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii,

 • zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów, praktyki na kierunku farmacja.

Absolwent, który ukończył studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do 31 października tego roku, w którym je ukończył. Zgodnie ze stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych użyte sformułowanie „zachowuje prawa studenta” nie jest tożsame z posiadaniem statusu studenta w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Oznacza to, że osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia i do 31 października zachowuje prawa studenta, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania umowy zlecenia (agencji albo innej umowy o świadczenie usług) od dnia następującego po dniu złożenia egzaminu dyplomowego.

Inaczej jest ze zleceniobiorcami, będącymi studentami studiów podyplomowych i doktoranckich. Mimo, że nie ukończyli 26 lat, co warunkuje zwolnienie od składek, nie są traktowani jako studenci na potrzeby przepisów za zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Zatem podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom. Podobnie obowiązkiem ubezpieczeń objęci są studenci do 26. roku życia, w przypadku gdy zawrą umowę cywilnoprawną ze swoim pracodawcą. Wówczas należy za nich odprowadzić składki jak za pozostałych pracowników.

Magdalena Jędrzejewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35478 )
Array ( [docId] => 35478 )

Array ( [docId] => 35478 )