Koszty zastępstwa procesowego radcy prawnego są przychodem z umowy zlecenia

Kategoria: Składki ZUS
Data: 07-08-2014 r.

Opłaty za czynności radców prawnych zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej ustala umowa z klientem. Zamieszczenie w umowie zlecenia klauzuli dotyczącej prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa sądowego skutkuje tym, iż w przypadku wypłaty radcy prawnemu dodatkowego wynagrodzenia z tytułu takiego zastępstwa w wygranym procesie, przychód uzyskany z tego tytułu należy zakwalifikować jako przychód uzyskany z tytułu umowy zlecenia.

Jeżeli stosunek zobowiązaniowy w postaci umowy zlecenia nie istniałby pomiędzy zleceniodawcą a radcą prawnym, uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego nie powstałoby.

Jeżeli więc dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego zostało wypłacone na podstawie zawartej umowy zlecenia, to zleceniodawca jako płatnik zobowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za zasadach przewidzianych dla dochodów z działalności wykonywanej osobiście, z umowy zlecenia.

Zaliczkę w wysokości 18% oblicza się od przychodu pomniejszonego o procentowe koszty jego uzyskania oraz o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne. Tak ustaloną zaliczkę obniża się o pobraną z dochodu zleceniobiorcy składkę zdrowotną.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne u zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tego zlecenia, jeżeli odpłatność za jej wykonywanie określono kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

Skoro koszty zastępstwa procesowego to przychód ze zlecenia w świetle ustawy podatkowej, należy je wliczyć do podstawy składkowej i naliczyć odpowiednie należności dla ZUS.

Izabela Nowacka, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35477 )
Array ( [docId] => 35477 )