Zwrot nienależnych składek ubezpieczonemu

Kategoria: Składki ZUS
Data: 14-08-2014 r.

Zasadą jest, że zwrotu nienależnie opłaconych składek może dochodzić płatnik składek. Przewidziany został jednak wyjątek od tej zasady, gdy brak jest płatnika składek i jego następcy prawnego.W takim przypadku przepisy ustawy systemowej nakładają na ZUS obowiązek zawiadomienia ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek w części sfinansowanej przez ubezpieczonego i obowiązek dokonania na jego rzecz zwrotu takich składek.

ZUS powinien zwrócić ubezpieczonemu nienależnie opłacone składki w części sfinansowanej z jego środków w terminie 30 dni od dnia wpływu do ZUS wniosku ubezpieczonego w tym zakresie Jeżeli ZUS w tym terminie nie dokona na rzecz ubezpieczonego zwrotu nienależnie opłaconych składek, podlegają one oprocentowaniu na takich samych zasadach, jak nienależnie opłacone składki zwracane płatnikowi składek. Z uwagi na to, że ubezpieczony nie może skorygować dokumentów rozliczeniowych, które uprzednio zostały złożone przez nieistniejącego już płatnika składek, należy przyjąć, że jeżeli stwierdzenie nienależnie opłaconych składek wymaga złożenia dokumentów rozliczeniowych korygujących, takie dokumenty z urzędu powinien sporządzić ZUS.

ZUS nie może uzależniać zwrotu ubezpieczonemu nienależnie opłaconych składek w zakresie, w jakim te składki zostały sfinansowane z jego środków, od braku zaległości składkowych po stronie byłego płatnika składek (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16 listopada 2010 r., III AUa 613/10).

Piotr Kostrzewa, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35472 )
Array ( [docId] => 35472 )