Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki przy wypłacie zasiłku chorobowego

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Izabela Nowacka
Data: 17-03-2016 r.

W razie, gdy w jednym miesiącu dochodzi do niewielkiej wypłaty pochodzącej ze stosunku pracy oraz wypłaty zasiłku, to należy osobno obliczyć składki i zaliczkę podatkową od dochodu ze stosunku pracy, a następnie porównać składkę zdrowotną z zaliczką. Oddzielnie natomiast należy obliczyć podatek od kwoty zasiłku.

Zasiłki nie są objęte składką zdrowotną, toteż nie można takiego przychodu brać pod uwagę przy ustalaniu obniżenia kwoty składki zdrowotnej. Natomiast składkę od wynagrodzenia za pracę należy obliczać zgodnie z ustalonymi stawkami procentowymi i następnie sprawdzić, czy jest ona wyższa niż zaliczka na podatek obliczana od samego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli składka zdrowotna jest wyższa od zaliczki podatkowej od wynagrodzenia za pracę, to składkę tą obniża się do wysokości zaliczki – wyłącznie liczonej od tego wynagrodzenia.

Przykład

W marcu 2016 roku pracownik uzyskał wynagrodzenie za pracę w wysokości 548 zł oraz zasiłek chorobowy − 1.109,53 zł. Pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzysku oraz złożył oświadczenie PIT-2 w sprawie kwoty ulgi podatkowej. Pracodawca, zgodnie z uchwałą SN z 2 lutego 2016 r.(sygn. akt: III UZP 18/15), musi sporządzić dwa rozliczenia − dla wynagrodzenia i zasiłku.

Lista nr 1 − Wynagrodzenie

1. Płaca zasadnicza

548 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne (1 × 13,71%)

75,13 zł

3. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (1 − 2)

472,87 zł

4. Składka zdrowotna:

a) wyliczona (3 × 9%)

b) należna do ZUS

c) do odliczenia od podatku dochodowego (3 × 7,75%)

42,56 zł

18,83 zł (patrz wiersz 8a)

36,65 zł, po obniżeniu − 18,83 zł

5. Przychód

548 zł

6. Koszty uzyskania przychodów

111,25 zł

7. Podstawa opodatkowania − po zaokrągleniu (1 − 2 − 6)

362 zł

8. Zaliczka na podatek:

a) obliczona (7 × 18%) − 46,33 zł

b) należna do urzędu skarbowego po zaokrągleniu (8a − 4c)

18,83 zł

0 zł

9. Kwota do wypłaty (1 – 2 – 4b − 8b)

454,04 zł

Lista nr 2 – Zasiłek chorobowy

1. Zasiłek chorobowy

1.109,53 zł

2. Podstawa opodatkowania − po zaokrągleniu

1.110 zł

3. Zaliczka na podatek po zaokrągleniu (2 × 18%)

200 zł

4. Kwota do wypłaty (1 – 3)

909,53 zł

Z tego wynika, że składka na ubezpieczenie zdrowotne od samego wynagrodzenia za pracę jest wyższa od zaliczki ustalonej od tego wynagrodzenia, co powoduje obniżenie tej składki do kwoty zaliczki. Gdyby podliczyć zaliczkę na podatek od wynagrodzenia i zasiłku razem, składka na NFZ nie przewyższyłaby jej, a tym samym ZUS otrzymałby składkę w wyliczonej wysokości, tj. 42,56 zł, a nie 18,83 zł.

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38763 )
Array ( [docId] => 38763 )