Płatnik poniesie konsekwencje nieprzekazania ZUS IWA

Kategoria: Składki ZUS
Data: 29-01-2016 r.

Płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS formularz ZUS IWA zawierający dane za 2015 r. potrzebne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Ustawowy termin to 31 stycznia – w 2016 r. ostatni dzień stycznia to niedziela i dlatego płatnicy mają czas do 1 lutego. Nieprzekazanie druku może oznaczać konsekwencje finansowe dla pracodawcy.

Informacje zawarte w druku ZUS IWA są przekazywane, aby ZUS mógł ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, według której w kolejnym roku składkowym, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.  płatnik będzie opłacał za swoich ubezpieczonych składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Nie wszyscy płatnicy ten druk powinni jednak składać.

 

Jeżeli płatnik składek nie przekaże danych lub przekaże nieprawdziwe potrzebne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – co spowoduje zaniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS ustala, w drodze decyzji, stopę procentową składki na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych. Tak wynika z art. 34 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Płatnik składek będzie zobowiązany do opłacenia opłacić zaległych składek wraz z odsetkami za zwłokę.

Wspomniany wyżej przepis stosuje się również odpowiednio do płatników składek, którzy nieprawidłowo ustalili liczbę ubezpieczonych lub grupę działalności. Chodzi tu więc o płatników samodzielnie ustających obowiązującą ich stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Trzeba pamiętać, że jeżeli płatnik składek stwierdzi nieprawidłowość, musi ponownie ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe we własnym zakresie.

ZUS uznaje, że zastosowanie sankcji wskazanej w art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej ma charakter obligatoryjny i nie zależy od uznania ZUS. Nie ma zatem znaczenia, czy nieprzekazanie właściwych danych nastąpiło umyślnie czy też wskutek pomyłki.

Orzecznictwo – wskazówki dla płatnika składek

Co ważne, to zgodnie z orzecznictwem sankcje podwyższające stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe zawarte w przepisie art. 34 ustawy wypadkowej mogą dotyczyć jedynie niesumiennych, nierzetelnych płatników składek, zatajających stosowne informacje przed ZUS, nie zaś płatników popełniających drobne błędy, które następnie skorygują oraz regulują stosowne wyrównanie w płatności składek (postanowienie Sądu Najwyższego z 4 lutego 2011 r., sygn. akt II UZP 1/11, Lex nr 749835; wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt III AUa 1765/10, niepubl.). Wobec tego w sytuacji, gdy ZUS wyda decyzję, w której podwyższy płatnikowi stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe z powodu pomyłki popełnionej w informacji ZUS IWA, którą płatnik sam już skorygował i opłacił składki na ubezpieczenie wypadkowe według prawidłowej stopy procentowej, płatnik od wydanej decyzji może odwołać się do sądu. Powołując się na przedstawione orzecznictwo ma szansę na pozytywne dla rozstrzygnięcie.

Trzeba pamiętać, że jeżeli niepodanie lub nieprawidłowe podanie informacji spowoduje zawyżenie stopy procentowej składki, organ rentowy ustala ją na cały rok składkowy na podstawie prawidłowych danych.

Katarzyna Majewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38484 )
Array ( [docId] => 38484 )