Obowiązki składkowe po przejęciu na podstawie art. 23(1) Kodeksu pracy

Kategoria: Składki ZUS
Data: 23-11-2012 r.

Żaden z pracodawców nie jest zwolniony z roli bycia płatnikiem składek ZUS dla przejmowanych pracowników. Nie oznacza to jednak, że przekazują oni te same dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe.

W przypadku przejęcia zakładu pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy nowy pracodawca z mocy prawa staje się stroną stosunków pracy (pracodawcą) dla przejmowanych pracowników. Mimo zmiany pracodawcy umowy o pracę nie zostają rozwiązane i są kontynuowane. Z tą jednak różnicą, że na miejsce dotychczasowego pracodawcy wstępuje jako strona umowy nowy podmiot w charakterze pracodawcy.

Nowy pracodawca nabywa na zasadzie następstwa prawnego wszelkie prawa wynikające z nawiązanych stosunków pracy, a także przechodzą na niego wszystkie obowiązki, jakie ciążyły na poprzednim pracodawcy.

Na obydwu pracodawcach spoczywa obowiązek przekazania informacji o tym do ZUS.

Obowiązki przejmowanego płatnika składek wobec ZUS

Przejmowany podmiot jako płatnik składek sporządza i przekazuje do ZUS wyrejestrowanie z ubezpieczeń pracowników, którzy są przejmowani przez nowego płatnika. Robi to na formularzu ZUS ZWUA – z kodem przyczyny wyrejestrowania „600” (inna przyczyna wyrejestrowania od dnia przejęcia przez inny podmiot).

Płatnik składek musi także wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny zgłoszonych przez tych pracowników. Składa w tym celu formularz ZUS ZCNA.

Obowiązki przejmującego płatnika składek wobec ZUS

Podmiot przejmujący przygotowuje i wysyła do ZUS:

  • zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA od daty przejęcia,
  • zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA członków rodziny tych pracowników.

Jeżeli przejęcie dotyczy tylko części pracowników, należy składać formularza ZUS ZIPA (zmiana danych identyfikacyjnych płatnika). Wymagany jest on tylko wtedy, gdy podmiot przejmowany kończy swój byt i przejmowani są wszyscy ubezpieczeni.

 

Podstawa prawna:

  • art. 231 Kodeksu pracy,
  • § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444 ze zm.)

Autor: Katarzyna Mrożek - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32741 )
Array ( [docId] => 32741 )