Od 1 stycznia 2016 r. zmiany w składkach od umów zlecenia

Kategoria: Składki ZUS
Data: 07-01-2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się się przepisy ustawy systemowej określające zasady obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w przypadku zbiegu tytułów. Nie ma już możliwości dowolnego wskazywania umowy zlecenia, z której będą opłacane składki. Zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. 1.850 zł), spełniający warunki do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z innych tytułów, będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Przykład:

Od 1 lutego 2016 r. zawrzemy z tą samą osobą drugą umowę zlecenia, na podstawie której będzie przez 5 miesięcy wykonywała inne prace niż te wynikające z pierwszej umowy. Z tytułu pierwszej umowy zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Wynagrodzenie z pierwszej umowy wynosi 2.000 zł. a z drugiej 500 zł. Czy po zmianach przepisów, które wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r., będziemy mieli obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia obowiązkowe od obydwu umów?

Odpowiedź: Zmiana przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r., nie spowoduje w opisanym przypadku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z obydwu umów zlecenia. Obowiązek taki będzie istniał z tytułu umowy zlecenia zawartej wcześniej, z podstawą wymiaru składek 2.000 zł. Z obydwu umów będzie natomiast obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wykonywanie umowy zlecenia stanowi tytuł do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi i ubezpieczeniem wypadkowym w ramach ubezpieczeń społecznych. Przepisy ustawy systemowej zawierają normy określające obowiązek tych ubezpieczeń w przypadku, gdy dochodzi do zbiegu różnych tytułów, z których każdy rodzi obowiązek ubezpieczeń.

 

Do końca 2015 roku w sytuacji gdy jedna osoba wykonywała prace na podstawie dwóch lub więcej umów zlecenia, obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegała z tego tytułu (tej umowy zlecenia), który powstał najwcześniej. Z pozostałych tytułów zleceniobiorca mógł podlegać ubezpieczeniom społecznym na zasadzie dobrowolności (na swój wniosek). Ponadto, zleceniobiorca mógł dokonać zmiany tytułu ubezpieczenia i inną umowę zlecenia, a nie tę zawartą jako pierwszą, wskazać jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W przedstawionym przypadku zleceniobiorca obowiązkowo podlegałby ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy wcześniej zawartej, z wynagrodzeniem 2.000 zł, jednak po zawarciu drugiej umowy zlecenia mógłby dokonać zmiany tytułu ubezpieczeń i objąć się obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu drugiej umowy, tej z wynagrodzeniem 500 zł.

W opisanej w przykładzie sprawie pierwsza umowa zlecenia rodzi obowiązek ubezpieczeń, jako zawarta wcześniej. Druga umowa zlecenia może stanowić podstawę do objęcia ubezpieczeniami na zasadzie dobrowolności. Nie będzie stanowiła tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń, ponieważ podstawa wymiaru składek z tytułu pierwszej umowy jest wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia (wynosi 2.000 zł). Zleceniobiorca może również objąć się ubezpieczeniami z tytułu drugiej umowy na zasadzie dobrowolności. Obydwie umowy zlecenia stanowią tytuł do obowiązkowego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Magdalena Jędrzejewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38333 )
Array ( [docId] => 38333 )