Weryfikacja danych zawartych w informacji o stanie konta w ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 03-12-2015 r.

Ubezpieczeni otrzymali już z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje o stanie konta za lata 2013 i 2014 (łącznie za dwa lata). Informacja, tak jak te za lata wcześniejsze, wysłana była do osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Jeżeli ubezpieczony stwierdzi nieprawidłowości w informacji o stanie konta, to w zależności od tego, które dane są błędne lub budzą wątpliwości, powinien zgłosić się do płatnika składek albo do ZUS.

Celem wysyłania informacji za poszczególne lata jest powiadomienie ubezpieczonych o danych zewidencjonowanych na ich kontach w ZUS oraz umożliwienie im sprawdzenia zapisów na ich kontach, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – podjęcie działań, dzięki którym skorygowane zostaną błędne dane, nieaktualne zmienione.

Ubezpieczony powinien sprawdzić, czy w otrzymanej informacji jego dane identyfikacyjne i adresowe są prawidłowe. Powinien także sprawdzić poprawność składek zewidencjonowanych na jego koncie i subkoncie.W szczególności powinien zweryfikować kwoty składek zapisane na koncie w ZUS, które podane są w wysokości nominalnej, w podziale na poszczególne miesiące roku 2013 i roku 2014, ze wskazaniem płatnika, który te składki opłaca. Przy sprawdzaniu tych kwot mogą być pomocne dokumenty, które ubezpieczony otrzymał od płatnika składek, np. Informacje roczne lub Informacje miesięczne.

Ubezpieczony powinien również sprawdzić wysokość składek podlegających przekazaniu do OFE. Kwota składek odprowadzonych do OFE ogółem za okres objęty informacją  powinna być równa kwocie składek należnych OFE za okres objęty informacją. Kwota odprowadzonych składek może być jednak niższa od kwoty składek należnych OFE np. w przypadku, gdy za jakiś miesiąc płatnik nie dokonał wpłaty lub dokonał niepełnej wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Wynika to z faktu, że warunkiem przekazania składek do OFE jest m.in. dokonanie przez płatnika składek wpłat na FUS.

Monika Karczewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38142 )
Array ( [docId] => 38142 )