Umowa zlecenia i działalność od 1 stycznia 2016 r.

Kategoria: Składki ZUS
Data: 03-12-2015 r.

W 2016 roku zmieniają się zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osobę, która prowadzi działalność gospodarczą i składki za siebie opłaca od preferencyjnej podstawy oraz dodatkowo wykonuje umowę zlecenia.

Od 1 stycznia 2016 r. osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która spełnia warunki określone w art. 18a ustawy systemowej i dodatkowo wykonuje umowę zlecenia, będzie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z obydwu tych tytułów, chyba że z któregoś z tych tytułów składki są opłacane od kwoty równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu. Oznacza to, że gdy przedsiębiorca od 1 stycznia 2016 r. składki będzie za siebie opłacał od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i jednocześnie będzie wykonywał umowę zlecenia z wynagrodzeniem np. 2.000 zł, tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń będzie umowa zlecenia. Z działalności ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą miały charakter dobrowolny, obowiązkowe będzie tylko ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład:

Mamy podpisaną umowę zlecenia z osobą, która jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą i składki za siebie opłaca od 30% minimalnego wynagrodzenia. W naszej firmie ma zlecenie niezwiązane z działalnością i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł. Czy od 1 stycznia 2016 r. w dalszym ciągu będziemy zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za tego zleceniobiorcę?

Warunkiem, który musi zostać spełniony, aby od stycznia przyszłego roku nic w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym nie uległo zmianie, jest opłacanie składek z działalności od kwoty nie niższej niż 1.850 zł. Wtedy działalność może zostać wybrana jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń. Ze zlecenia obowiązkowe będzie tylko ubezpieczenie zdrowotne.

Warto przypomnieć, że na podstawie art. 18a ustawy systemowej osoba prowadząca działalność gospodarczą może opłacać składki od niższej podstawy. Z preferencyjnych zasad opłacania składek mogą skorzystać osoby, które:

  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalność,
  • nie wykonują działalność gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej. W okresie do 31 grudnia 2015 r. w takim przypadku tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych może być działalność gospodarcza. Z umowy zlecenia ubezpieczenia społeczne są dobrowolne, a obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Michał Jarosik, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38141 )
Array ( [docId] => 38141 )