Od ryczałtu za pranie odzieży roboczej trzeba płacić składki ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 19-07-2013 r.

Pracodawca wypłacając ryczałtowy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, powinien od jego kwoty naliczać składki na ubezpieczenia społeczne. Objęty składkami ZUS nie będzie natomiast taki ekwiwalent, który uwzględnia faktycznie ponoszone przez pracownika koszty.

Zgodnie z art. 2379 kp pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Powinien także zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zadbać o ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.

 

Kodeks pracy przewiduje również, że w sytuacji gdy pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika. Warunkiem jest wypłacanie przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości poniesionych kosztów.

Nie każdy ekwiwalent będzie zwolniony od składek

Przepisy prawa pracy nie określają szczegółowych zasad ustalania i wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Najczęściej ustalenia dotyczące jego wysokości i częstotliwości wypłaty są zawierane w wewnętrznych uregulowaniach pracodawcy (układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania).

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wartość ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej wyłączona została z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, przy założeniu, że są one wypłacane zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, a więc w wysokości odzwierciedlającej koszty faktycznie poniesione przez pracownika.

Stanowisko takie zajął ZUS w interpretacji z 11 kwietnia 2013 r. (DI/20000/451/381/2013). Wskazał w niej, że ze zwolnienia od składek na ubezpieczenia społeczne nie korzysta ekwiwalent za pranie odzieży, który jest wypłacany pracownikowi w ryczałtowej wysokości, niezależnie od ponoszonych przez pracownika kosztów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32782 )
Array ( [docId] => 32782 )