Opłacanie składek na Fundusz Pracy przy zleceniu

Kategoria: Składki ZUS
Data: 14-10-2013 r.

Składki na Fundusz Pracy są opłacane za zleceniobiorców, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Nie są natomiast opłacane w sytuacji, gdy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym dobrowolnie.

Od 1 lipca 2009 r. składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę są opłacane, o ile osoby te nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. W przypadku gdy osiągnięcie wieku 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP następuje dopiero od następnego miesiąca. Jedynie w przypadku osób, których 55. lub 60. urodziny przypadają pierwszego dnia danego miesiąca, zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek przysługuje już od tego miesiąca, ponieważ w dniu swoich 55. czy 60. urodzin dana osoba jest osobą, która osiągnęła odpowiednio wiek 55 lub 60 lat.

Jeżeli w umowie zlecenia nie określono wynagrodzenia za jej wykonanie w stawce miesięcznej o obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę decyduje wysokość osiągniętego przychodu. Gdy przychód z wyżej wymienionych umów, osiągnięty w danym miesiącu, jest co najmniej równy kwocie minimalnego wynagrodzenia, zleceniodawca ma obowiązek opłacenia składki na Fundusz Pracy.

Podstawę wymiaru składki na Fundusz Pracy należnej za zleceniobiorcę zawsze stanowi przychód z umowy zlecenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32823 )
Array ( [docId] => 32823 )

Array ( [docId] => 32823 )