Opłaty za hotel pracownika w imiennej karcie wypłacanego wynagrodzenia

Kategoria: Składki ZUS
Data: 14-07-2015 r.

Według ZUS do karty wypłacanego wynagrodzenia powinna być wpisana wartość świadczeń rzeczowych z tytułu bezpłatnego zakwaterowania pracownika. Ich wartość do celów ubezpieczeń społecznych powinna zostać ustalona w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagrodzeniu, a w razie ich braku, jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego w wysokości kosztów udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.

ZUS powołuje § 3 pkt 3 lit. d rozporządzenia składkowego. Okoliczność dokonywania opłat za hotel w formie zryczałtowanej na rzecz np. 20 pracowników, ZUS i PIP nie uznają za podstawę do braku obciążenia świadczeń składkami.

Stanowisko sądów cywilnych

Sądy cywilne, które rozpoznają spory pracodawców z ZUS, potwierdzają obowiązek ewidencjonowania świadczeń rzeczowych w imiennych kartach wypłacanego wynagrodzenia. Przykładem jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 12 marca 2013 r. (III AUa 76/12).

Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego

Pracodawcy opłacający jedną fakturą nocleg kilkunastu pracowników i nie wpisujący na tej podstawie do imiennych kart wypłacanego wynagrodzenia pracowników wartości indywidualnego świadczenia rzeczowego powinni uwzględnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13).

  • §8 pkt2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62 poz. 286 ze zm.),

  • § 3 pkt 3 lit. d rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Tomasz Król, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 37556 )
Array ( [docId] => 37556 )

Array ( [docId] => 37556 )