Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Kategoria: Składki ZUS
Data: 17-04-2015 r.

Sposób ustalania stopy procentowej składki ubezpieczenia wypadkowego ustawa wypadkowa uzależnia m.in. od liczby osób zgłaszanych przez danego płatnika do ubezpieczenia wypadkowego.

Pod pojęciem ubezpieczonego należy rozumieć osobę fizyczną podlegającą ubezpieczeniu wypadkowemu, a także osobę, która przed 1 stycznia 1999 r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. Tak wynika z art. 2 pkt 11 ustawy wypadkowej.

Jednocześnie ZUS wyjaśnia, że przy obliczaniu liczby ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę osób:

  • które podlegają pozostałym ubezpieczeniom społecznym albo któremuś z nich, ale nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu,

  • które przez cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym albo pobierały zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego bądź zostały powołane do odbywania zasadniczej służby wojskowej,

  • za które rozliczane są składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych, tj. osób niepodlegających już ubezpieczeniu wypadkowemu w miesiącu, za który składany jest imienny raport rozliczeniowy.

Tabela. Sposoby ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Płatnik

Tryb postępowania

Podstawa prawna

Zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

Płatnik przyjmuje stopę składek odpowiadającą 50% najwyższej stopy ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności

Art. 28 ust. 1 ustawy wypadkowej

Zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, który zobowiązany był złożyć deklarację ZUS IWA za kolejne ostatnie 3 lata

Informację o obowiązującej stopie składek płatnik otrzyma z ZUS

Art. 28 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 ustawy wypadkowej

Zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, który nie był zobowiązany złożyć deklaracji ZUS IWA za przynajmniej jeden rok przypadający w ciągu kolejnych ostatnich 3 lat

Płatnik przyjmuje stopę procentową składek określoną dla grupy działalności, do której należy

Art. 33 ust. 1 ustawy wypadkowej

Płatnik niepodlegający wpisowi do rejestru REGON, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego

Płatnik przyjmuje stopę składek odpowiadającą 50% najwyższej stopy ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności

Art. 33 ust. 3 ustawy wypadkowej

Monika Kowalska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36962 )
Array ( [docId] => 36962 )