Pobieranie zasiłku macierzyńskiego – składki ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 08-11-2012 r.

Ustawodawca nałożył na płatników składek liczne obowiązki dotyczące osób pobierających zasiłek macierzyński. Do obowiązków płatnika składek należy bowiem zgłaszanie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, ustalanie podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia, rozliczanie składek oraz sporządzanie dokumentów rozliczeniowych za takie osoby. W odniesieniu do osób pobierających zasiłek macierzyński płatnik składek wykazuje tylko należne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne w odpowiednich dokumentach rozliczeniowych. Nie dokonuje natomiast wpłaty tych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby pobierające zasiłek macierzyński podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu. Nie podlegają natomiast ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu.

Zasiłek macierzyński i drugi tytuł do ubezpieczeń

Osoby pobierające zasiłek macierzyński, które jednocześnie są:

 • osobami wykonującymi pracę nakładczą,
 • osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z Kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobami z nimi współpracującymi,
 • osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi,
 • osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • duchownymi,

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów.

Obowiązkowe ubezpieczenia z dwóch tytułów

Natomiast osoby pobierające zasiłek macierzyński, które jednocześnie są:

 • pracownikami,
 • członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • funkcjonariuszami służby celnej,

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów.

Obowiązkowe ubezpieczenia tylko z zasiłku macierzyńskiego

Osoby pobierające zasiłek macierzyński, które mają ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Również osoby pobierające zasiłek macierzyński, posiadające gospodarstwo rolne, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 78, poz. 465 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32718 )
Array ( [docId] => 32718 )