Podjęcie pracy na urlopie wychowawczym zmienia reguły rozliczeń

Kategoria: Składki ZUS
Data: 26-07-2013 r.

Po otrzymaniu od pracownicy oświadczenia o posiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń pracodawca nie rozlicza za pracownicę składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Należy ją tylko wykazywać w imiennych raportach miesięcznych ZUS RSA.

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, pod warunkiem że nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiadają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Są także objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, jeśli nie mają innego tytułu do tego ubezpieczenia. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne są w całości finansowane przez budżet państwa. Rozlicza je płatnik składek w dokumentach sporządzanych co miesiąc.

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym zobowiązana jest poinformować płatnika składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o posiadaniu innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Innym tytułem nie jest tytuł, z którego dana osoba nabyła prawo do urlopu wychowawczego.

Nie ma przeszkód, aby pracownik w trakcie urlopu wychowawczego kontynuował pracę zarobkową (u dotychczasowego bądź innego pracodawcy) inną lub podjął działalność, pod warunkiem że nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jeśli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym pracownica ma dodatkową umowę o pracę (zawartą z własnym pracodawcą lub innym podmiotem), to w okresie jej wykonywania podlega ubezpieczeniom społecznym jako pracownik. Nie jest objęta natomiast ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.


Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).Joanna Goliniewska
, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32783 )
Array ( [docId] => 32783 )

Array ( [docId] => 32783 )