Można proporcjonalnie zmniejszyć podstawę składek

Kategoria: Składki ZUS
Data: 08-07-2013 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy ulega zmniejszeniu w miesiącu, w którym chorował i ma prawo do zasiłku chorobowego. Podobnie wspólnik spółki komandytowej, zarówno komandytariusz, jak i komplementariusz, w zakresie ubezpieczeń społecznych jest traktowany jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dobrowolne jest natomiast ubezpieczenie chorobowe. Oczywiście przystąpienie do tego ubezpieczenia wiąże się z koniecznością opłacania składki na to ubezpieczenie. Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Stanowi ją zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Podstawa ta ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, jeżeli prowadzący działalność przez część miesiąca był chory i spełniał warunki do przyznania zasiłku. Wówczas minimalną podstawę wymiaru składki należy podzielić przez liczbę dni danego miesiąca i pomnożyć przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom. Od tak ustalonej kwoty powinny być naliczone oraz opłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli więc wspólnik spółki komandytowej przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i ma prawo do zasiłku chorobowego, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc, w którym wspólnik chorował, ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

W myśl ogólnej zasady osoba podlegająca dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (a więc m.in. osoba prowadząca działalność) nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni podlegania temu ubezpieczeniu. Gdy więc do ubezpieczenia chorobowego prowadzący działalność nie przystąpi lub też przystąpił, ale ma zbyt krótki okres podlegania temu ubezpieczeniu, nie będzie mu przysługiwał zasiłek chorobowy. Wówczas składki na ubezpieczenia społeczne pomimo choroby musi naliczyć od pełnej podstawy wymiaru.

Bez znaczenia dla ewentualnego ustalenia prawa do zasiłku jest natomiast to, czy wspólnik na co dzień zajmuje się spółką, gdyż status osoby prowadzącej pozarolniczą działalność ma każda osoba, która jest wspólnikiem spółki komandytowej. Należy też pamiętać, że bez względu na to, czy z działalności za okres choroby przysługuje osobie prowadzącej działalność zasiłek chorobowy, czy też nie, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Wobec tego składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres choroby należy naliczyć i opłacić od pełnej podstawy wymiaru.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32772 )
Array ( [docId] => 32772 )

Array ( [docId] => 32772 )