Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym

Kategoria: Składki ZUS
Data: 25-11-2013 r.

Podstawę wymiaru składek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Tak ustalona podstawa nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy i niższa niż 75% płacy minimalnej.

Za listopad i grudzień 2013 roku podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopie wychowawczym nie może być zatem:

  • wyższa niż 2.227,80 zł, czyli 60% z 3.713 zł (zgodnie z obwieszczeniem ministra pracy i polityki społecznej z 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, M.P. z 2012 r. poz. 1018) oraz
  • niższa niż 1.200 zł, czyli 75% z 1.600 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 1026).

Aby prawidłowo ustalić podstawę wymiaru składek, pracodawca musi obliczyć średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie urlopu, a następnie porównać je z kwotą 60% przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie pracownika nie przekroczy tej kwoty, wówczas tak ustalone wynagrodzenie będzie stanowiło podstawą wymiaru składek emerytalnej i rentowej. Gdy to wynagrodzenie okaże się wyższe lub równe kwocie 60% przeciętnego wynagrodzenia, pracodawca powinien naliczać składki od kwoty 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Tak ustalona podstawa nie może być ponadto niższa niż 75% płacy minimalnej. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym obowiązkowo podlega także ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdy urlop jest jej jedynym tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego (520 zł). Od tej podstawy płatnik nalicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33699 )
Array ( [docId] => 33699 )