Pracownik odnosi podwójną korzyść, gdy pracodawca sfinansuje jego składki

Kategoria: Składki ZUS
Data: 27-06-2013 r.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, w części należnej od pracownika, a sfinansowane przez pracodawcę.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w firmie stwierdzono, że część zarówno jej obecnych, jak i byłych pracowników wykonywało umowy zlecenia na jej rzecz, zawarte z innym podmiotem. W konsekwencji, ZUS wydał decyzję zobowiązującą firmę do zapłaty składek od umów zlecenia za lata 2008–2012. Przedsiębiorca podjął decyzję o sfinansowaniu zaległych składek także w części należnej od pracowników za cały okres objęty decyzją.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że sfinansowanie przez niego kwot składek należnych od pracowników nie będzie skutkowało obowiązkiem naliczania dalszych składek od tych kwot. ZUS w interpretacji indywidualnej wydanej 14 lutego 2013 r. (nr 117/2013) zgodził się ze stanowiskiem firmy.

Przedsiębiorca dołączył interpretację dyrektora Izby Skarbowej wydaną w jego indywidualnej sprawie. Zgodnie z tym pismem zapłacenie przez wnioskodawcę za pracowników składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne na lata 2008–2012 w tej części, która powinna być pokryta z przychodu tych osób, stanowi dla nich nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy. Chodzi oczywiście o przychody z umów zlecenia zawartych z inną firmą, w ramach których wykonywały one usługi na rzecz wnioskodawcy.

Osoby te uzyskują wymierną korzyść majątkową, gdyż wnioskodawca poniósł kosztem swojego majątku wydatek, który powinien być sfinansowany dochodami tych osób. W świetle interpretacji izby skarbowej osiągnięty przez te osoby dochód (powstały z tytułu nieuregulowania składek) nie może być zakwalifikowany jako przychód ze stosunku pracy czy przychód z umowy zlecenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32771 )
Array ( [docId] => 32771 )

Array ( [docId] => 32771 )