Obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy

Kategoria: Składki ZUS
Data: 13-01-2014 r.

Pracodawca w celu ustalenia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy nie może żądać zaświadczenia o dochodach osiąganych przez pracownika zatrudnianego u drugiego pracodawcy. Powinien jednak wymagać od pracownika złożenia stosownego oświadczenia.

Obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (FP) istnieje wówczas, gdy łączna podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego jest równa co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia. Z kolei dla pracowników w pierwszym roku pracy jest to 80% wynagrodzenia, a dla osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania jest to co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2014 r. kwoty te wynoszą odpowiednio: 1.680 zł, 1.344 zł oraz 840 zł.

Jeżeli ubezpieczony osiąga przychody z różnych źródeł, obowiązek naliczania składek na FP powstaje wówczas, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru obowiązkowych składek emerytalno-rentowych odpowiada co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu albo wymienionej wyżej jego części. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia nakłada na taką osobę obowiązek złożenia stosownego oświadczenia każdemu ze swoich płatników składek.

W oświadczeniu tym pracownik musi podać konkretną kwotę zarabianą u drugiego pracodawcy tylko wówczas, gdy jest ona niższa od wynagrodzenia minimalnego lub odpowiedniej jego części. Natomiast, jeśli jest ona równa lub przekracza wspomniane wynagrodzenie, to wystarczy, że pracownik poinformuje w oświadczeniu, iż jego zarobki w innej firmie odpowiadają minimalnemu wynagrodzeniu za pracę albo je przekraczają.

 

Żaden przepis nie nakłada natomiast na ubezpieczonego obowiązku przedłożenia zaświadczeń z innych źródeł zarobkowania. Dlatego też pracodawca nie może żądać przedstawienia tego rodzaju dokumentu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33715 )
Array ( [docId] => 33715 )