Skutki błędów w przekazanej informacji ZUS IWA

Kategoria: Składki ZUS
Data: 23-12-2013 r.

W informacji ZUS IWA wykazywane są dane niezbędne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jeśli będą to nieprawdziwe dane, to ZUS ustali wyższą stopę procentową składki na cały rok składkowy.

Jeżeli płatnik składek nie przekaże informacji ZUS IWA albo przekaże w niej nieprawdziwe dane, co spowoduje zaniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, wówczas ZUS w drodze decyzji ustala dla płatnika stopę procentową na cały rok składkowy (w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych). Płatnik zobowiązany jest opłacić zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę.

Jeśli skutkiem nieprzekazania informacji ZUS IWA albo przekazania w niej nieprawdziwych danych będzie zawyżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, wtedy ZUS ustala stopę procentową składki na cały rok składkowy w wysokości stopy procentowej obliczonej na podstawie prawidłowych danych. W przypadku niezłożenia ZUS IWA lub stwierdzenia błędów w tej informacji płatnik jest zobowiązany odpowiednio do złożenia brakującej informacji ZUS IWA lub dokonania korekty informacji i korekt dokumentów rozliczeniowych, jeżeli składkę na ubezpieczenie wypadkowe naliczył w nieprawidłowej wysokości.

Brak zawiadomienia ZUS

Do 20 kwietnia 2014 r. płatnicy składek, którym ZUS ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, powinni otrzymać zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w okresie składkowym od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Jeżeli płatnik składek do 20 kwietnia 2014 r. nie otrzyma takiego zawiadomienia, wówczas powinien zwrócić się do jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na swoją siedzibę o podanie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Ustalona dla danego płatnika składek stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązuje przy wyliczaniu należnych składek za wszystkie osoby ubezpieczone, zgłoszone do ubezpieczenia wypadkowego przez tego płatnika, bez względu na tytuł do ubezpieczeń.

Podstawa prawna ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33708 )
Array ( [docId] => 33708 )