Procentowe składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku

Kategoria: Składki ZUS
Data: 20-11-2013 r.

Składniki wynagrodzenia, których kwota jest obliczana w procentach od miesięcznej płacy zasadniczej, są w podstawie wymiaru zasiłków uwzględniane lub nie. Zależy to od tego, czy podstawą obliczenia tego składnika wynagrodzenia jest pełna miesięczna kwota wynagrodzenia zasadniczego, czy kwota wynagrodzenia przysługująca za czas przepracowany w tym miesiącu.

Składnik wynagrodzenia, którego wysokość jest ustalana jako określony procent wynagrodzenia pracownika otrzymanego za czas faktycznie przepracowany, to składnik uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłków. Wynika to z tego, że jest składnikiem, do którego pracownicy nie zachowują prawa za okres nieobecności w pracy z powodu pobierania zasiłków. Obliczanie wysokości składnika wynagrodzenia od wynagrodzenia przysługującego za czas faktycznie przepracowany oznacza pomniejszanie wysokości tego składnika wynagrodzenia za okresy nieobecności w pracy, za które pracownik otrzymuje zasiłek.

Przykład:

Obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe przewidują, że pracownicy oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymują także miesięczną premię regulaminową. Zgodnie z regulaminem premiowania premia miesięczna jest przyznawana w zależności od osiągnięć w pracy pracownika w procencie płacy zasadniczej.

W regulaminie znajduje się zapis mówiący, że kwota premii będzie obliczana od wynagrodzenia zasadniczego otrzymanego za czas faktycznie przepracowany przez pracownika w danym miesiącu. Procent jest uznaniowy, uzależniony od oceny wyników pracy pracownika.

Ponieważ wysokość premii jest ustalana od wynagrodzenia pracownika otrzymanego za czas faktycznie przepracowany, a więc pomniejszonego za okres pobierania zasiłków, staje się składnikiem wynagrodzenia, do którego pracownicy nie zachowują prawa za okres pobierania zasiłków. W związku z tym w podstawie wymiaru zasiłków należnych pracownikom uwzględnia się zarówno płacę zasadniczą wypłaconą pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, jak i wypłaconą za ten okres premię miesięczną.

Składnik naliczany procentowo, od wynagrodzenia w umowie W sytuacji gdy podstawą obliczania kwoty składnika wynagrodzenia przysługującego pracownikowi jest kwota pełnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika określonego w umowie o pracę, to na wysokość składnika wynagrodzenia pobieranie zasiłków nie ma wpływu i pracownik zachowuje do niego prawo nie tylko za okresy pracy, ale także za okresy pobierania zasiłków. Takiego składnika wynagrodzenia nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom.

Jeżeli kwota składnika wynagrodzenia przysługującego pracownikowi jest obliczana od pełnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika określonego w umowie o pracę, jednak o ostatecznej kwocie do wypłaty dla pracownika decyduje jego przełożony, to nie można uznać, że jest to składnik wynagrodzenia, do którego pracownicy zachowują prawo za okresy pobierania zasiłków. Dlatego składniki te uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłków.

Przykład:

Pracownikom jest wypłacana miesięczna premia uznaniowa. Wstępna kwota premii jest naliczana w ustalonych stawkach procentowych od wynagrodzenia zasadniczego pracownika określonego w umowie o pracę, jednak o kwocie przyznanej premii decyduje bezpośredni przełożony pracownika, wziąwszy pod uwagę kryteria zawarte w regulaminie premiowania, tj. indywidualne wyniki pracy, dyscyplinę pracy, terminowość i jakość pracy oraz zaangażowanie pracownika. W przypadku gdy pracownik przez cały miesiąc jest nieobecny w pracy z powodu pobierania zasiłków, premia za ten miesiąc nie przysługuje. Z charakteru premii przyznawanej pracownikom wynika, że jest przyznawana za ocenę pracy pracownika. Stanowi zatem składnik wynagrodzenia przysługujący za pracę, a nie za okresy pobierania zasiłków. Należy ją więc uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłków.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32845 )
Array ( [docId] => 32845 )

Array ( [docId] => 32845 )