Przedsiębiorcy czekają na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie abolicji 

Kategoria: Składki ZUS
Data: 24-06-2013 r.

Osoby, które nadal prowadzą działalność gospodarczą, muszą poczekać na notyfikację ustawy przez Komisję Europejską. Dlatego też 19 czerwca 2013 roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) wystosował pismo do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny działającej przy Sejmie z zapytaniem o stan prac nad notyfikacją.

Czynni przedsiębiorcy, tj. ci, którzy 1 września 2012 r. nadal prowadzili swoje firmy, mogą złożyć wniosek o umorzenia dopiero po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej w zakresie, czy udzielane przedsiębiorcom umorzenie jest pomocą publiczną. Dlatego też 8 lutego 2013 r. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przesłały do Komisji Europejskiej wniosek w sprawie notyfikacji ustawy umorzeniowej.

4 kwietnia 2013 r. Komisja Europejska przesłała do UOKiK-u listę kilkunastu pytań dotyczących bardziej szczegółowego wyjaśnienia lub uzupełnienia informacji zawartych w przesłanym przez Urząd wniosku o notyfikację ustawy umorzeniowej dla przedsiębiorców, który oficjalnie wpłynął do Komisji 11 lutego 2013 r.

UOKiK, ze względu na różnorodność informacji koniecznych do udzielenia Komisji Europejskiej wyczerpujących wyjaśnień, przesłał już odpowiednie zapytania do ZUS i MPiPS, które miały czas na udzielenie na nie odpowiedzi do 19 kwietnia 2013 r.

Termin wyznaczony przez KE na udzielenie przez UOKiK w/w odpowiedzi upłynął 30 kwietnia 2013 r. Po uzyskaniu odpowiedzi Komisja Europejska ma 2 miesiące na podjęcie decyzji, o ile nie wystąpi potrzeba składania kolejnych wyjaśnień lub inne nieprzewidziane na dzień dzisiejszy okoliczności. Oznacza to, że termin mija z końcem czerwca. Jak zaznaczył ZPP w piśmie z 19 czerwca oczekujący na zakończenie notyfikacji, są już zmęczeni i poddenerwowani wydłużającym się czasem jej trwania i faktem, że ich sytuacja nie jest jasna, ponieważ po złożeniu wniosku wszystkie postępowania są zawieszane do czasu decyzji Komisji Europejskiej.

Przypomnijmy, że ustawa abolicyjna dotyczy okresu od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Oznacza to brak możliwości umorzenia na tej podstawie zaległości powstałych przed 1 stycznia 1999 r. oraz po 28 lutego 2009 r. Ustawa przewiduje umorzenie:

  • składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej,
  • odsetek za zwłokę od w/w składek;
  • opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Umorzenie powyższych należności skutkuje jednocześnie umorzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres oraz należnych od nich odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Nie można umorzyć zaległości, które już zostały zapłacone.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32767 )
Array ( [docId] => 32767 )

Array ( [docId] => 32767 )